Lisa Dak Hyacinthweg Kinderdagverblijf

Wat betekent dit voor jou als ouder?

 • We hebben alle kinderen voor de week van 18 t/m 24 januari uit onze planning gehaald. Dit geldt voor álle vaste contractdagen, maar ook voor ruildagen en extra opvangdagen die vóór de persconferentie van gisteravond 19 uur zijn aangevraagd.
 • Aanvragen voor extra dagen opvang die ná 19 uur zijn gedaan, worden beschouwd als noodopvangaanvragen.
 • DAK kindercentra verzorgt noodopvang voor kinderen waarvan minimaal 1 ouder in de vitale/cruciale beroepsgroep valt en aan kinderen met extra zorgbehoeften of in kwetsbare (thuis)situaties. Wanneer één van beide ouders een cruciaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan willen we je vragen alleen gebruik te maken van noodopvang als je écht geen alternatieven hebt.
 • We willen jou vragen alleen noodopvang aan te vragen voor de dagen waarop je een contract hebt.
 • Ouders die recht hebben op noodopvang kunnen net zoals de afgelopen periode noodopvang aanvragen door een extra dag opvang aan te vragen in het ouderportaal. Zie de bijlage voor uitgebreide instructies.
 • Mocht je gisteren vóór 19 uur een aanvraag hebben gedaan voor noodopvang voor de periode van 18 t/m 24 januari, dan willen we je vragen deze aanvraag nogmaals te doen zodat onze locaties weten dat het om noodopvang gaat.

Beschikbaarheid noodopvang

De noodopvang is beschikbaar voor huidige klanten met:

 • kinderen van wie één of beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk
  nodig is.

Ouders die recht hebben op noodopvang en hier binnen 24 uur gebruik van willen maken, vragen we eerst de unitmanager te bellen om te vragen of er plek is. Pas na toestemming van de unitmanager kun je de aanvraag indienen in het ouderportaal. Ouders die niet binnen 24 uur noodopvang nodig hebben, volgen de normale procedure door in het ouderportaal een extra dag aan te vragen (deze extra dag wordt niet gefactureerd). Noodopvang is alleen beschikbaar voor het aantal uren en op de dagen die in het contract zijn afgesproken. Vooralsnog kunnen de kinderen gewoon naar de eigen locatie gaan. Mocht dit veranderen, dan laten we dit zo snel mogelijk weten.

Financiële compensatie

Alle ouders die hun factuur volledig door blijven betalen, worden financieel gecompenseerd.

 • De overheid compenseert jouw factuur tot het maximum fiscale tarief.
 • DAK kindercentra betaalt daarnaast voor jouw contractdagen, waarop je geen noodopvang gebruikt, ook nog eens het gedeelte van de eigen bijdrage terug dat boven het maximum fiscale tarief valt.

Ook ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen of gemeentelijke peutertoeslag ontvangen, worden gecompenseerd.

Rondleidingen

Tijdens de periode van 16 december 2020 t/m 7 februari 2021 bieden we online rondleidingen, telefonische rondleidingen en fysieke rondleidingen aan. De fysieke rondleidingen worden op rustige momenten gepland en op voldoende afstand van elkaar gegeven. In verband met de huidige maatregelen vragen we alle (toekomstige) ouders om alleen te komen en een mondkapje te dragen. Onze pedagogisch specialisten op locatie dragen uiteraard ook een mondkapje tijdens de rondleiding.

 

Meer informatie

Bekijk onze corona pagina waar we antwoord geven op mogelijke vragen over de noodopvang bij DAK.

Voor meer informatie over noodopvang en cruciale beroepen kun je terecht op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang

Voor meer informatie over kosten en tegemoetkoming kun je terecht op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders