Ondanks de inzet van onze medewerkers en dat we de zorg van de kinderen voorop stellen kan het natuurlijk gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Graag gaan we met u hierover in gesprek omdat we ervan overtuigd zijn dat we er samen uit moeten komen. Mocht u hier met zowel de pedagogisch medewerker als de unitmanager, zie onderstaand stappenplan, toch niet uitkomen dan kunt u ons klachtenformulier invullen.

Stap 1 – Bespreekbaar maken
Als je ergens ontevreden over bent of een klacht over hebt, kun je dit met de pedagogisch medewerker op het centrum bespreken. Hij/zij gaat met u in gesprek en proberen het probleem op te lossen.

Stap 2 – Gesprek met leidinggevende
Blijkt het probleem niet met betreffende pedagogisch medewerker op te lossen, dan kun je je wenden tot zijn/haar leidinggevende; de unitmanager.

Stap 3 – Interne klachtenregeling
Is het probleem of klacht na het gesprek met de unitmanager niet opgelost, dan kun je een klacht indienen. Dit kan via onderstaand klachtenformulier of maak hiervoor gebruik van het volgende mailadres: klachten@dakkindercentra.nl. Ons jaarverslag klachten is voor ouders op te vragen via: klachten@dakkindercentra.nl. 

Stap 4 – Externe klachtencommissie
Ben je uiteindelijk niet tevreden over de afhandeling van het probleem of de klacht dan kun je, conform de algemene voorwaarden, via het Klachtenloket Kinderopvang de klacht melden bij De Geschillencommissie.

 

Klachtenformulier