Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het natuurlijk gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. In onderstaand stappenplan staat precies omschreven welke stappen je dan kunt nemen.

Stap 1 – Bespreekbaar maken
Als je ontevreden bent of een klacht hebt over (de kwaliteit van) onze opvang, kun je dit met de pedagogisch medewerker op het centrum bespreken. Mocht jouw onvrede gaan over jouw contract, dan staan onze collega’s van Klantadvies voor je klaar. Samen proberen we het probleem op te lossen.

Stap 2 – Gesprek met leidinggevende
Komen jullie er in stap 1 niet uit, neem dan contact op met de leidinggevende van jouw contactpersoon: de unitmanager van jouw locatie of, in het geval van Klantadvies, de teamleider Klantadvies (teamleiderka@dakkindercentra.nl). De contactgegevens van jouw unitmanager vind je op onze website op de pagina van jouw locatie (https://www.dakkindercentra.nl/onzelocaties/).

Stap 3 – Interne klachtenregeling
Is het probleem na het gesprek met de leidinggevende niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je een officiële klacht indienen. Dit kan via onderstaand klachtenformulier of door een mail te sturen naar klachten@dakkindercentra.nl. Via dit e-mailadres kun je ook ons jaarverslag klachten opvragen.

Stap 4 – Externe klachtencommissie
Ben je uiteindelijk niet tevreden over de afhandeling van het probleem of de klacht dan kun je, conform de algemene voorwaarden, via het Klachtenloket Kinderopvang de klacht melden bij De Geschillencommissie.