Wij staan voor een gelijke kans op een goede start voor ieder kind.

Met zelfvertrouwen naar de basisschool gaan, dat gunnen we elk kind.
Voorschoolse Educatie (VE) helpt hierbij. Daarom bieden wij dit al meer dan 10 jaar aan op onze peutergroepen – op de peuteropvang en op het kinderdagverblijf.

Met VE (Voorschoolse Educatie, ook wel Voorschool genoemd) krijgt je peuter op de opvang extra begeleiding, ter voorbereiding op de basisschool. Bij het spelen en leren besteden onze pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld extra aandacht aan taalontwikkeling en sociale vaardigheden.

De ontwikkeling van peuters vinden wij allemaal belangrijk, de gemeente ook. Daarom heeft de gemeente een aantal financiële regelingen speciaal voor de opvang van peuters. Deze gelden voor peuters van werkende én niet-werkende ouders en maken VE heel goed betaalbaar voor ouders!

Wat is VE?

In een VE-groep op het kinderdagverblijf of de peuteropvang (peuterspeelzaal), krijgt je peuter extra begeleiding om zich voor te bereiden op de basisschool.

Voor wie is VE?

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar, die een VE-indicatie hebben van het CJG.

Wat kost VE?

VE is voor jou als ouder gratis (peuteropvang, halve dagen)
of je betaalt een bijdrage van maar
€ 0,41 – € 6,93 per uur (kinderdagverblijf, hele dagen)

Wat is VE?

VE staat voor ‘voorschoolse educatie’ en wordt ook wel ‘voorschool’ genoemd. In een VE-groep op het kinderdagverblijf of de peuteropvang (peuterspeelzaal), krijgt je peuter extra begeleiding om zich voor te bereiden op de basisschool.

Het fijne is dat het allemaal gebeurt tijdens het spelen!

Er zijn leuke methodes voor VE met thema’s en activiteiten, maar ook bij dagelijkse rituelen zoals tafeldekken, eten en boekjes lezen wordt er spelenderwijs geleerd.
Onze pedagogisch medewerkers besteden onder andere extra aandacht aan taalontwikkeling. Ook begeleiden zij de kinderen bij het op een positieve manier omgaan met andere kinderen en gevoelens van zichzelf en van anderen te begrijpen.

Voor het werken op een VE-groep volgen onze medewerkers een specifieke opleiding. Door deze extra ondersteuning nemen (taal)achterstanden af, leren kinderen om zichzelf te zijn in een groep en maken kinderen een betere start op de basisschool.

Voor wie is VE?

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar.
Peuters kunnen meedoen met VE als ze via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie hebben gekregen.
Bij een bezoek aan het consultatiebureau (CJG) kan je een VE-indicatie (ook wel verwijzing genoemd) voor jouw kind krijgen, als dat past bij jullie situatie.
In sommige wijken in Den Haag krijgen peuters automatisch een indicatie na een bezoek aan het CJG: Bouwlust, Vrederust, Morgenstond, Moerwijk en Laakkwartier. Contact met het CJG is hiervoor dus wel nog nodig.

Wat kost VE?

Ouders van Haagse peuters kunnen gebruik maken van de financiële tegemoetkoming vanuit de gemeente voor Voorschoolse Educatie (VE), als de peuter een VE-indicatie (verwijzing) van het CJG heeft.

Voor vier halve dagen peuteropvang met VE (voorschool) hoef jij als ouder niets te betalen!
Voor hele dagen kinderdagverblijf met VE (voorschool) betaal je bij ons slechts een kleine bijdrage. Ideaal voor als je werkt of naar school gaat!

Voorschoolse Educatie op het kinderdagverblijf (2024)

Rekenvoorbeelden

Stel:
> Jij en je partner werken*
> Jullie peuter heeft een VE-indicatie en gaat 3 dagen naar het kinderdagverblijf

 

                       Toetsingsinkomen tot 28.297 euro?      Jouw netto kosten: 34 euro per maand

                       Toetsingsinkomen tot 42.359 euro?      Jouw netto kosten: nog geen 100 euro per maand

                       Toetsingsinkomen van 50.000 euro?    Jouw netto kosten: nog geen 130 euro per maand

 

*of studeren, of volgen een traject naar werk of
inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.

Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar het is echt zo!

De gemeente betaalt namelijk 640 uur voorschool per jaar voor peuters met een VE-indicatie.
Op het kinderdagverblijf is je peuter meer uren bij ons, alleen hebben we daar het uurtarief voor aangepast, zodat jouw bijdrage voor deze uren heel laag is. Je betaalt  – afhankelijk van je inkomen – hiervoor netto maar € 0,41 tot € 6,93 per uur.

Belangrijk: om gebruik te maken van de VE-regeling moet jouw peuter een VE-indicatie (verwijzing) van het CJG hebben.
Zonder deze verwijzing betaalt de gemeente geen VE-uren en geldt ons lagere tarief voor de overige uren niet.

Heb je vragen over VE of wil je jouw peuter aanmelden?

Neem dan contact op met onze collega’s van Klantadvies, zij helpen je graag.

Wil je graag VE voor jouw peuter?

Aanmelden voor VE

Neem dan contact op met onze afdeling Klantadvies via dit formulier of telefonisch (088 750 91 10). Wij helpen je graag.
Als je aangeeft dat je graag een VE-plek voor je kind wilt, dan kijken wij of er direct een plekje voor jouw kind is of dat hij of zij op de wachtlijst gezet kan worden.

Bij ons inschrijven is kosteloos.
Na inschrijving via het formulier ontvang je een bericht en nemen onze collega’s van de afdeling Klantadvies zo snel mogelijk contact met je op om alles door te nemen.

Een VE-indicatie (verwijzing) voor je peuter vanuit het CJG (consultatiebureau) is nodig om gebruik te maken van de VE-regeling (lagere kosten).

We kijken er naar uit om jou en je kind te verwelkomen op een van onze locaties!