Gezonde voeding:
goed voor opgroeiende kinderen

Wij geven kinderen alle kansen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers bieden hen een veelzijdig activiteitenprogramma aan dat stimulerend is voor bijvoorbeeld de taalontwikkeling of de sociale ontwikkeling.

Gezonde voeding is ook belangrijk voor opgroeiende kinderen.
Kinderen hebben goede bouwstoffen nodig om lekker te kunnen spelen, rennen en leren. Deze bouwstoffen halen ze uit hun eten. Op onze locaties stimuleren we dat kinderen gezond eten en drinken. In ons beleid volgen we dan ook de adviezen van het Voedingscentrum. Zo zorgen we samen met de kinderen, ouders én pedagogisch medewerkers dat eten leuk en verantwoord wordt.

Samen eten: een gezellig moment

Samen eten in het kindercentrum of op de BSO is één van de gezelligste momenten van de dag. We voeren gesprekjes over van alles en nog wat en luisteren naar elkaar. Omdat het eetmoment een dagelijks terugkerend moment is, geeft dat kinderen structuur aan de dag.
In het kinderdagverblijf beginnen we elke maaltijd met het zingen van een vrolijk liedje. Ook bespreken we wat we eten en hoe het gaat. Gezellig en leerzaam!
De wat oudere kinderen op de BSO mogen meehelpen en meedenken over wat we op tafel zetten. Zo betrekken we kinderen van alle leeftijdsgroepen bij het eetmoment.