Algemene voorwaarden BMK
Dak kindercentra hanteert de algemene voorwaarden van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang www.maatschappelijkekinderopvang.nl.

Bekijk hier deze algemene voorwaarden in pdf.

E-mail berichten
Een e-mailbericht ontvangen van een medewerker van Dak kindercentra is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is. Deze informatie mag niet openbaar worden, tenzij hierom uitdrukkelijk in het e-mailbericht verzocht wordt, dan wel uitdrukkelijk door de verzender en ontvanger van het bericht overeengekomen is. Indien een ander dan de geadresseerde het e-mailbericht ontvangt, anderszins in handen krijgt of redelijkerwijs kan vermoeden dat de in het bericht verzonden informatie niet voor hem of haar bestemd is, is hij of zij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan. Hij of zij wordt verzocht de stichting Dak kindercentra onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen en het e-mailbericht te vernietigen. De stichting Dak kindercentra staat niet in voor de juiste, tijdige en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht.

Website
Hoewel Dak kindercentra ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Dak kindercentra niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Dak kindercentra kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Dak kindercentra accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar op deze website (o.a. door middel van hyperlinks) verwezen wordt. Dak kindercentra kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Klik hier voor de privacyverklaring van Dak kindercentra.