Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties kan je kind gewoon naar het kinderdagverblijf komen. Ook de buitenschoolse opvang is dan de hele dag geopend, met een leuk activiteitenprogramma, zodat jouw kind een topvakantie heeft!

Wij volgen de schoolvakanties van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en
Rijswijk:

Schoolvakanties 2024

Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 23 februari
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei
Zomervakantie: 15 juli t/m 26 augustus
Herfstvakantie: 28 oktober t/m 1 november
Kerstvakantie: 23 december 2024 t/m 3 januari 2025

Onze peuterspeelzalen/peuteropvang-groepen zijn gesloten tijdens de schoolvakanties.

Sluitingsdagen

Ieder jaar zijn er een paar dagen waarop wij geen opvang bieden in verband met feestdagen. Bekijk hieronder om welke dagen het gaat.
Ook wordt op locatie een studiedag gepland. Deze is per locatie verschillend en wordt met de betreffende ouders tijdig gecommuniceerd.

Sluitingsdagen 2024

Maandag 1 januari – nieuwjaarsdag
Maandag 1 april – 2e paasdag
Donderdag 9 mei – Hemelvaartsdag
Maandag 20 mei – 2e pinksterdag
Woensdag 25 december – 1e kerstdag
Donderdag 26 december – 2e kerstdag
planning door locatie – studiedag locatie
Op donderdag 5, dinsdag 24 en dinsdag 31 december sluiten onze kindercentra om 17.00 uur.