Kinderen zijn ontdekkers

Zij ontdekken zichzelf en de wereld om zich heen door te spelen. Digitale media krijgen steeds meer een plek in het leven van kinderen. Wij begeleiden hen daarin met respect voor hun eigen ideeën en oplossingen. We geven ze de ruimte om zelf dingen te proberen en te doen.

Wij vinden het belangrijk om:

  • Kinderen de mogelijkheid te geven om ervaring op te doen met en plezier te hebben van digitale media.
  • Kinderen het vertrouwen te geven om veilig en zelfstandig digitale media te gebruiken en te ontdekken.
  • De vaardigheden te ontwikkelen die kinderen nodig hebben om op een zelfstandige, veilige, evenwichtige en sociale manier media te gebruiken en te ontdekken.
  • Een positief groepsklimaat en groepsdynamiek via gebruik van media te stimuleren.

We noemen dit de media-opvoeding. Dit is alles wat je doet als opvoeder (als ouder én pedagogisch medewerker) om je kind te begeleiden, zodat het zelfstandig en wijs om kan gaan met media.

In ons beleid maken we een onderscheid tussen media-opvoeding op het kinderdagverblijf en media-opvoeding op de BSO.
Zo sluiten we aan op de media-ontwikkeling van de kinderen van verschillende leeftijden.
Ons mediabeleid vind je heel binnenkort op deze pagina. Hieronder vind je alvast wat handige tips!

Er is veel beschikbaar om jou als ouder te ondersteunen bij de media-opvoeding van je kind!

Hieronder vind je een aantal handige hulpmiddelen en bronnen.
Heb je vragen? Dan kan je deze stellen aan de pedagogisch medewerkers of unitmanager van jouw locatie.

Kinderen van 2 tot 4 jaar

Leuke websites met filmpjes zijn zappelin.nl en schooltv.nl.

Tips over leuke, leerzame en creatieve apps vind je bij mediasmarties.

Samen lezen kun je online via bibliotheek.nl.

Samen luisteren kan via kinderpodcasts.nl.

Op kijkwijzer.nl en op pegi.info kun je vinden welke films en welke games geschikt zijn
voor welke leeftijd.

Zeker voor je jonge kind is het goed om niet te lang achter elkaar met schermen bezig te zijn.
‘Tijd’ is vaak nog een lastig begrip. Een duidelijk moment afspreken wanneer je kind weer wat anders gaat doen, werkt dan beter:
bijvoorbeeld ‘na het tweede filmpje’ of ‘na dit rondje’.

Kinderen van 5 tot 13 jaar

Een leuke site voor kinderen tussen 4 en de 12 jaar is Zapp.

Tips om samen te luisteren vind je via de jeugdbibliotheek.

Leuk om samen te spelen is justdance.

Creatief aan de slag (zelf maken) voor 5 tot 8 jaar kan via Boinx en Minecraft.
Creatief aan de slag (zelf maken) voor 8 tot 12 jaar kan via de gamestudio van het Klokhuis.

Op kijkwijzer.nl en op pegi.info kun je vinden welke films en welke games geschikt zijn voor welke leeftijd.

Als opvoeder vind je bij het NJi meer tips en antwoorden over opgroeien met media.

Praat regelmatig met je kind over wat er online gebeurt, en maak samen goede afspraken.
Bijvoorbeeld over wat je wel en niet online zet, en over het wel of niet delen van informatie.

Gaat er toch iets mis?
Laat weten dat je kind jou altijd om hulp kan vragen.

Ondersteuning kan je vinden bij de politie en bij meldknop.nl.
Of voor vanaf 8 jaar bij de kindertelefoon.