Als je kind ziek is en daardoor niet naar de opvang kan komen, geef dit dan alsjeblieft zo snel mogelijk door via ons ouderportaal.

Ziekteprotocol
Wanneer op een van onze locaties een besmettelijke ziekte voorkomt die op de meldingsplichtige GGD-lijst staat, dan meldt de unitmanager dit altijd bij de afdeling infectieziekten van de GGD Haaglanden.
Wij horen dan van de GGD of hierna verdere maatregelen nodig zijn, en welke dit zijn.
De unitmanager informeert vervolgens alle ouders van het kindercentrum over de besmettelijke ziekte en de eventuele maatregelen van de GGD.

Vaccinatiebeleid
Kinderen zijn welkom bij ons, gevaccineerd of niet. Wij adviseren je wel om mee te doen met het Rijksvaccinatieprogramma.
Wij respecteren de privacy van alle kinderen en ouders. Wij doen volgens de privacywet AVG geen uitspraken over welke kinderen wel of niet zijn inge├źnt.