Spelen en leren op de kinderopvang

Tijdens de Voorschoolse Educatie wordt jouw peuter goed voorbereid op de basisschool.
We hebben daarbij voor elk kind een eigen, persoonlijke aanpak.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Je kind krijgt volop de tijd om zich al spelend te ontwikkelen. Je peuter wordt uitgedaagd om zelf ontdekkingen te doen en oplossingen te bedenken.
Want zo leer je!

Er zijn verschillende methodes ontwikkeld voor gebruik bij Voorschoolse Educatie. De kern van elke methode is spelend leren, waarbij vaak gewerkt wordt met thema’s. Ook tijdens dagelijkse rituelen, zoals tafeldekken, eten en een boekje lezen, wordt spelenderwijs geleerd.
Onze pedagogisch medewerkers besteden onder andere extra aandacht aan taalontwikkeling. Ook begeleiden zij de kinderen bij het op een positieve manier omgaan met andere kinderen en gevoelens van zichzelf en van anderen te begrijpen.

Voorbeeld:
Samen een blokkentoren bouwen is een voorbeeld van een activiteit.

We benoemen alle verschillende kleuren van de blokken, bekijken hoe hoog de toren al wordt en helpen elkaar om de blokken nóg hoger te stapelen.

Zo leert je kind samenwerken, maar bijvoorbeeld ook de kleuren en de begrippen ‘hoog’ en ‘laag’.

Nog een voorbeeld:
Een van de peuters vindt in de tuin een slak. Dat is leuk!

We gaan samen met de andere peuters op onderzoek uit.
Wat eet een slak? Laten we voedsel zoeken en de slak voeren.
Hoe snel is een slak? We laten hem over een zwart vel bewegen.
We zien nu ook het spoor dat de slak achterlaat!

En wat zijn dat voor voelsprieten..?

Steeds een stapje verder

Onze pedagogisch medewerkers kijken en luisteren elke dag goed naar jouw kind. Bijvoorbeeld als hij/zij tekent, kletst, speelt, eet, of slaapt. In hun spel laten kinderen ons zien wat ze leuk en interessant vinden. Of wat ze juist spannend of moeilijk vinden.
We bouwen voort op waar ze al goed in zijn en geven een steuntje in de rug bij wat nog moeilijk is. Voor elke kind kijken we welke activiteiten hij of zij leuk vindt, en ook welke hij of zij nodig heeft om een stapje verder te komen.

Het spelend leren gebeurt op elke locatie met een van deze drie VE-programma’s:

Meer over de methodes

Piramide

Deze educatieve methode werkt met thema’s. Het is een interactieve werkwijze met uitdagende activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Het initiatief ligt bij de kinderen. De pedagogisch medewerkers sluiten hier, met ondersteuning van deze methode, bij aan.
Piramide werkt met vier verschillende stappen ofwel fases in het thema: 1. Oriënteren, 2. Demonstreren, 3. Verbreden en 4. Verdiepen.

Uk & Puk

Dit is ook een methode met thema’s. In deze methode speelt Puk, een gele pop met een groen tuinbroekje en blauw mutsje, een belangrijke rol. Soms vinden kinderen het spannend om iets in de groep te vertellen, maar aan Puk vertellen ze het graag. Puk helpt kinderen in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en sluit aan bij de fantasiewereld van kinderen tussen 2 en 4 jaar. Elk thema duurt gemiddeld 5 weken, waarin de kinderen activiteiten doen, bijvoorbeeld vanuit de verschillende speelhoeken of de themahoek, met betrekking tot de sociaal-emotionele, spraak- taal- of cognitieve ontwikkeling. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en de activiteiten sluiten aan bij de ontwikkeldoelen van de kinderen.

Speelplezier

Bij deze methode staat spel centraal. Spelen is voor jonge kinderen de activiteit waardoor ze zich ontwikkelen en dus leren. Spel is voor kinderen een doel op zich. Naast het vrij spel van kinderen bieden de pedagogisch medewerkers ontwikkelingsstimulerend spelaanbod in de vorm van begeleid spel en geleid spel. Dit houdt in dat de pedagogisch medewerker door mee te spelen en voor te spelen de ontwikkeling van de kinderen stimuleert.

Per locatie wordt een keuze uit deze programma’s gemaakt. Er wordt gekeken welk programma het beste past bij de visie en manier van werken van de locatie en ook die van de samenwerkende basisschool.

Alle pedagogisch medewerkers van onze VE-groepen worden getraind in het werken met VE. Deze training wordt afgesloten met een certificaat.
Daarna wordt er doorlopend gecoacht door onze pedagogisch coaches.

Kosten van VE

VE is voor jou als ouder gratis (peuteropvang, halve dagen)
of je betaalt een bijdrage van maar € 0,41 tot
€ 6,93 per uur (kinderdagverblijf, hele dagen)

Dat komt doordat de gemeente 16 uur voorschool per week voor peuters met een VE-verwijzing betaalt.
Op de peuteropvang komt dit neer op vier dagdelen per week. (In 40 weken per jaar, dat is maximaal 640 uur per jaar).
Voor peuters op het kinderdagverblijf betaalt de gemeente maximaal 12,3 VE-uren per week. (In 52 weken per jaar, dat is ook maximaal 640 uur per jaar).

De rest van de opvanguren betaal je zelf. Wel komen we je daarin tegemoet. We bieden deze uren namelijk aan voor € 10,25 per uur. Dit is het maximale tarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert. Hierdoor betaal je – afhankelijk van je inkomen – netto hiervan maar
€ 0,41 tot € 6,93 per uur.

Om gebruik te maken van de VE-regeling moet jouw peuter een VE-indicatie (verwijzing) van het CJG hebben.
Zonder deze verwijzing betaalt de gemeente geen VE-uren en geldt het lagere tarief voor de overige uren niet.

Heb je vragen of ben je benieuwd naar wat opvang met VE voor jouw kind kost?
Neem dan contact op met onze collega’s van de afdeling Klantadvies via dit formulier of telefonisch (088 750 91 10). Wij helpen je graag.

Wil je graag VE voor jouw peuter?

Aanmelden voor VE

Neem dan contact op met onze afdeling Klantadvies via dit formulier of telefonisch (088 750 91 10). Wij helpen je graag.
Als je aangeeft dat je graag een VE-plek voor je kind wilt, dan kijken wij of er direct een plekje voor jouw kind is of dat hij of zij op de wachtlijst gezet kan worden.

Bij ons inschrijven is kosteloos.
Na inschrijving via het formulier ontvang je een bericht en nemen onze collega’s van de afdeling Klantadvies zo snel mogelijk contact met je op om alles door te nemen.

Een VE-indicatie (verwijzing) voor je peuter vanuit het CJG (consultatiebureau) is nodig om gebruik te maken van de VE-regeling (lagere kosten).

We kijken er naar uit om jou en je kind te verwelkomen op een van onze locaties!