BSO’s weer open: “Eindelijk terug naar normaal!”

Vanaf maandag 19 april mogen de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open. Dat heeft het kabinet in de persconferentie op dinsdag 13 april bekend gemaakt. Ook bij DAK kindercentra zullen aanstaande maandag weer álle BSO’s de deuren openen.

Voor ouders betekent dit dat er nu echt een einde is gekomen aan het hectische gepuzzel om de gezinsbalans te bewaren: thuiswerken, online les, sport en vrije tijd. Een hele klus!

Blij

“Eindelijk terug naar normaal!”, verzuchtte een moeder vanmorgen bij een van onze locaties . “We moesten nu allebei volledig thuis gaan werken, zodat er altijd iemand thuis was. Met 2 op de basisschool en 1 op het kinderdagverblijf moesten we alle zeilen bijzetten. Helemaal omdat onze ouders in het Noorden van het land wonen.” Ze is blij dat de BSO maandag weer open gaat: “Voor de kinderen is het ook fijn dat ze niet elke dag meer thuis hoeven te zitten en weer lekker met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen. Zij keken er naar uit dat de BSO weer open ging. En wij ook!”

Spelenderwijs

Ook onze BSO-medewerkers staan te trappelen om weer te beginnen. “We kijken er reikhalzend naar uit om iedereen maandag weer te kunnen zien”, vertelt een medewerker van Laura DAK. “Een van de mooiste dingen van pedagogisch medewerker zijn is dat je echt bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Hun talenten en sociale vaardigheden, maar ook aan bijvoorbeeld het zelfvertrouwen. En bij de BSO gaat dat ook nog heel spelenderwijs. Lekker samen sporten en creatief bezig zijn, daar leren ze ondertussen zóveel van!”

Helpen jullie mee?

Alle locaties gaan de heropening de komende dagen goed voorbereiden. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen zich maandag weer helemaal thuis voelen bij ons. Een van die praktische zaken is de personeelsplanning. Om die te kunnen maken, moeten we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. We verwachten natuurlijk iedereen maandag te kunnen verwelkomen, maar mocht je toch andere plannen hebben, dan zouden we je willen vragen om tussen morgen (donderdag 15 april) 15.00 uur en vrijdag 17.00 uur dit via Jaamo aan ons door te geven. Dus: komt je kind volgende week niet naar de BSO? Geef het door! Alvast heel hartelijk bedankt voor de medewerking. Samen maken we een succes van de heropening.

Aanvullende Coronamaatregelen voor een veilige opening

Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van het virus. Toch is de situatie in Nederland nog steeds zorgelijk. Daarom heeft het RIVM een plan ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken. Om naast de dagopvang en de basisscholen ook de buitenschoolse opvang veilig open te laten gaan, zijn al aanvullende maatregelen genomen.
• Voor de BSO zullen dezelfde regels gelden als voor de basisscholen. Bij een besmetting moet een hele groep in quarantaine. Leerlingen hoeven niet op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven, pedagogisch medewerkers moeten wel die afstand bewaren tot kinderen.
• Pedagogisch medewerkers krijgen voorrang bij het testen op Covid-19 en de handreiking neusverkouden kinderen van het RIVM is gewijzigd (het snotneuzenbeleid, waarbij kinderen van 4-12 jaar met neusverkoudheidsklachten niet naar school of opvang mogen).
• Verder draagt het beperken van de contacten tussen groepen kinderen eraan bij dat als er een positief getest kind of medewerker is op de locatie, niet de gehele locatie in quarantaine hoeft als gevolg van het bron- en contactonderzoek.

Tegemoetkoming eigen bijdrage

Om te zorgen dat ouders hun plek behielden op de kinderopvang voor wanneer de kinderopvang weer regulier open zou gaan, heeft het kabinet opgeroepen om tijdens de periodes van gedwongen sluiting de facturen door te blijven betalen. De kinderopvangtoeslag kon op deze manier gewoon doorlopen. Ook bleef de kinderopvangsector op deze manier regulier gefinancierd en de sector werd hiermee in staat gesteld noodopvang te verzorgen. Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen ouders ook voor de periode vanaf 16 december 2020 van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald. Voor de kinderdagopvang en gastouderopvang loopt deze tegemoetkoming tot 8 februari, voor de BSO loopt de tegemoetkoming door tot 19 april.

Uitkeren begin juni

Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Mogelijke vragen over noodopvang

Hieronder staan mogelijke vragen die je als ouder kunt hebben over noodopvang. Klik op de vraag om direct naar het antwoord te gaan.

Ik ben klant bij DAK. Wanneer heb ik recht op noodopvang?

Wij bieden noodopvang aan kinderen waarvan minimaal 1 ouder in de vitale/cruciale beroepsgroep valt en aan kinderen met extra zorgbehoeften of in kwetsbare (thuis)situaties. Wanneer één van beide ouders een cruciaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan willen we je vragen alleen gebruik te maken van noodopvang als je écht geen alternatieven hebt. Op die manier houden we het aantal reisbewegingen en het aantal contacten op onze locaties beperkt en zetten we ons personeel tijdens deze kerstperiode alleen in voor de mensen die echt noodopvang nodig hebben.

De lijst met cruciale beroepen is door de overheid gepubliceerd.

Ik ben klant bij DAK. Voor welke dagen mag ik noodopvang aanvragen?

We willen jou vragen om alleen noodopvang aan te vragen voor de dagen waarop je een contract hebt. Bij hoge uitzondering kun je met jouw unitmanager overleggen of er nog aanvullende opties zijn.

Ik ben nog geen klant bij DAK. Mag ik gebruik maken van noodopvang bij DAK?

In principe nemen we geen nieuwe klanten aan voor alleen de noodopvangperiode. Mocht de nood echt hoog zijn, neem dan contact op met klantadvies. Zij helpen jou verder.

Moet ik betalen voor noodopvang?

We willen je vragen jouw facturen door te blijven betalen. Je ontvangt op een later moment van de overheid gewoon jouw kinderopvangtoeslag én het deel van de eigen bijdrage tot aan het maximum fiscale tarief. Ouders die noodopvang aanvragen, betalen per 25 januari 2021 alleen het verschil tussen het tarief van Dak kindercentra en het maximum fiscale tarief voor dagen waarop zij noodopvang afnemen (dit is voor kinderdagverblijven €8,46 en voor buitenschoolse opvang €7,27).

Heb je bijvoorbeeld een contract van 3 dagen/week, maar komt jouw kind slechts 1 dag per week naar de noodopvang, dan krijg je van Dak kindercentra de eigen bijdrage boven het maximum fiscaal tarief terug voor de 2 dagen per week waarop je geen gebruik maakt van de noodopvang. Dit doen we zo snel mogelijk nadat de reguliere opvang weer open is.

Ben je een nieuwe klant bij Dak omdat je noodopvang nodig hebt? Dan ontvang je geen factuur voor noodopvang. Mocht je klant willen blijven ná de noodopvangperiode, dan zetten we jou op de wachtlijst vanaf het moment dat de gewone opvang weer open gaat en ontvang je vanaf moment van plaatsing een contract.

Moet ik mijn facturen betalen als ik geen gebruik maak van noodopvang?

Om recht op kinderopvangtoeslag en financiële compensatie te houden, vragen we je jouw facturen door te blijven betalen (ook al maak je misschien helemaal geen gebruik van opvang tijdens de lockdown). De overheid compenseert jouw factuur  tot het maximum fiscale tarief. Dak kindercentra betaalt daarnaast voor jouw contractdagen waarop je geen noodopvang gebruikt ook nog eens het gedeelte van de eigen bijdrage terug dat boven het maximum fiscale tarief valt.

Ook ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen of gemeentelijke peutertoeslag ontvangen, worden gecompenseerd.

Waarom moet ik mijn facturen nog betalen als ik geen gebruik maak van noodopvang?

Op die manier behoud je jouw recht op kinderopvangtoeslag én jouw recht op financiële compensatie.

Ik heb recht op noodopvang. Moet ik betalen voor opvang tijdens margedagen gedurende de noodopvangperiode?

Nee, je betaalt niet voor opvang op margedagen tijdens de noodopvangperiode.

Mag ik extra dagen noodopvang aanvragen, bovenop mijn contract?

Nee, we verzorgen in principe alleen noodopvang op jouw vaste contractdagen.

Hoe vraag ik noodopvang aan in Jaamo?

Vanaf 4 januari 2021 vraag je noodopvang aan in ouderportaal Jaamo. Er zijn vervolgens 2 opties om noodopvang aan te vragen:

Optie 1:

Je hebt binnen 24 uur noodopvang nodig: als je binnen 24 uur noodopvang nodig hebt, neem eerst telefonisch contact op met de unitmanager. De unitmanager bevestigt vervolgens of er opvang mogelijk is voor jouw kind. Indien opvang mogelijk is, vraag je een extra dag aan in het ouderportaal. Zie voor meer details de instructies hieronder. Deze kosten verrekenen we niet door aan jou, ook niet als het om margedagen gaat.

Optie 2:

In alle andere gevallen: je vraagt noodopvang aan voor de benodigde dagen door in het ouderportaal een extra dag aan te vragen. Zie instructie hieronder.

Volg de instructie:

  1. Ga naar pagina “Aanvragen”
  2. Druk op de oranje knop “nieuwe aanvraag”
  3. Selecteer de optie “extra opvang”
  4. Geef aan voor welk kind je extra opvang aanvraagt en selecteer de data/datum voor extra opvang
  5. Geef aan voor welk contract/pakket je extra opvang wilt aanvragen
  6. Druk op de blauwe knop “plaatsen” om de aanvraag in te dienen.

DAK kindercentra DAK kindercentra