Kinderopvang blijft noodopvang t/m 7 februari

In verband met de verlengde lockdown blijven alle scholen en kinderopvanglocaties in Nederland gesloten t/m 7 februari. Tijdens deze periode biedt DAK kindercentra alleen maar noodopvang aan. Daarnaast worden er geen fysieke rondleidingen op locatie gegeven. Minister-president Rutte gaf tijdens de persconferentie van 12 januari wel aan dat er in de tussentijd wordt onderzocht of het mogelijk is de basisscholen en kinderopvang al wel vanaf 25 januari te openen.

Wat betekent dit voor jou als ouder?

 • We hebben alle kinderen voor de week van 18 t/m 24 januari uit onze planning gehaald. Dit geldt voor álle vaste contractdagen, maar ook voor ruildagen en extra opvangdagen die vóór de persconferentie van gisteravond 19 uur zijn aangevraagd.
 • Aanvragen voor extra dagen opvang die ná 19 uur zijn gedaan, worden beschouwd als noodopvangaanvragen.
 • DAK kindercentra verzorgt noodopvang voor kinderen waarvan minimaal 1 ouder in de vitale/cruciale beroepsgroep valt en aan kinderen met extra zorgbehoeften of in kwetsbare (thuis)situaties. Wanneer één van beide ouders een cruciaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan willen we je vragen alleen gebruik te maken van noodopvang als je écht geen alternatieven hebt.
 • We willen jou vragen alleen noodopvang aan te vragen voor de dagen waarop je een contract hebt.
 • Ouders die recht hebben op noodopvang kunnen net zoals de afgelopen periode noodopvang aanvragen door een extra dag opvang aan te vragen in het ouderportaal. Zie de bijlage voor uitgebreide instructies.
 • Mocht je gisteren vóór 19 uur een aanvraag hebben gedaan voor noodopvang voor de periode van 18 t/m 24 januari, dan willen we je vragen deze aanvraag nogmaals te doen zodat onze locaties weten dat het om noodopvang gaat.

Beschikbaarheid noodopvang

De noodopvang is beschikbaar voor huidige klanten met:

 • kinderen van wie één of beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk
  nodig is.

Ouders die recht hebben op noodopvang en hier binnen 24 uur gebruik van willen maken, vragen we eerst de unitmanager te bellen om te vragen of er plek is. Pas na toestemming van de unitmanager kun je de aanvraag indienen in het ouderportaal. Ouders die niet binnen 24 uur noodopvang nodig hebben, volgen de normale procedure door in het ouderportaal een extra dag aan te vragen (deze extra dag wordt niet gefactureerd). Noodopvang is alleen beschikbaar voor het aantal uren en op de dagen die in het contract zijn afgesproken. Vooralsnog kunnen de kinderen gewoon naar de eigen locatie gaan. Mocht dit veranderen, dan laten we dit zo snel mogelijk weten.

Financiële compensatie

Alle ouders die hun factuur volledig door blijven betalen, worden voor 100% financieel gecompenseerd.

 • Je ontvangt van de overheid een tegemoetkoming die even hoog is als de eigen bijdrage. Deze tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs.
 • Daarnaast zal DAK kindercentra net als in het voorjaar het boven fiscaal gedeelte compenseren.

Rondleidingen

Tijdens de periode van 16 december 2020 t/m 7 februari 2021 bieden we geen fysieke rondleidingen aan. Om het aantal reisbewegingen en contacten te minimaliseren bieden we alleen online rondleidingen of telefonische rondleidingen aan.

Meer informatie

Voor meer informatie over noodopvang en cruciale beroepen kun je terecht op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang

Voor meer informatie over kosten en tegemoetkoming kun je terecht op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Mogelijke vragen over noodopvang

Hieronder staan mogelijke vragen die je als ouder kunt hebben over noodopvang. Klik op de vraag om direct naar het antwoord te gaan.

Ik ben klant bij DAK. Wanneer heb ik recht op noodopvang?

Wij bieden noodopvang aan kinderen waarvan minimaal 1 ouder in de vitale/cruciale beroepsgroep valt en aan kinderen met extra zorgbehoeften of in kwetsbare (thuis)situaties. Wanneer één van beide ouders een cruciaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan willen we je vragen alleen gebruik te maken van noodopvang als je écht geen alternatieven hebt. Op die manier houden we het aantal reisbewegingen en het aantal contacten op onze locaties beperkt en zetten we ons personeel tijdens deze kerstperiode alleen in voor de mensen die echt noodopvang nodig hebben.

De lijst met cruciale beroepen is door de overheid gepubliceerd.

Ik ben klant bij DAK. Voor welke dagen mag ik noodopvang aanvragen?

We willen jou vragen om alleen noodopvang aan te vragen voor de dagen waarop je een contract hebt. Bij hoge uitzondering kun je met jouw unitmanager overleggen of er nog aanvullende opties zijn.

Ik ben nog geen klant bij DAK. Mag ik gebruik maken van noodopvang bij DAK?

In principe nemen we geen nieuwe klanten aan voor alleen de noodopvangperiode. Mocht de nood echt hoog zijn, neem dan contact op met klantadvies. Zij helpen jou verder.

Moet ik betalen voor noodopvang?

Ouders die noodopvang aanvragen hoeven hiervoor niet (extra) te betalen. Dit geldt zowel voor nieuwe als huidige klanten noodopvang.

Ben je al klant bij DAK?
Om recht op kinderopvangtoeslag te houden, vragen we je jouw facturen door te blijven betalen (ook al maak je misschien helemaal geen gebruik van opvang tijdens de lockdown). De overheid compenseert jouw factuur tot het maximum fiscale tarief. Daarnaast betaalt Dak op een later moment het bovenfiscale gedeelte terug aan jou (dit is de bijdrage die je normaal gesproken zelf betaalt).

Ben je een nieuwe klant bij DAK omdat je noodopvang nodig hebt?
Dan ontvang je geen factuur voor noodopvang. Mocht je klant willen blijven ná de noodopvangperiode, dan zetten we jou op de wachtlijst vanaf 18 januari en ontvang je vanaf moment van plaatsing een contract.

Moet ik mijn facturen betalen als ik geen gebruik maak van noodopvang?

Om recht op kinderopvangtoeslag te houden, vragen we je jouw facturen door te blijven betalen (ook al maak je misschien helemaal geen gebruik van opvang tijdens de lockdown). De overheid compenseert jouw factuur tot het maximum fiscale tarief. Daarnaast betaalt DAK op een later moment het bovenfiscale gedeelte terug aan jou (dit is de bijdrage die je normaal gesproken zelf betaalt). Ook ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen of gemeentelijke peutertoeslag ontvangen, worden gecompenseerd.

Waarom moet ik mijn facturen nog betalen als ik geen gebruik maak van noodopvang?

Op die manier behoud je jouw recht op kinderopvangtoeslag. Je krijgt het volledige factuurbedrag op een later moment terug.

Ik heb recht op noodopvang. Moet ik betalen voor opvang tijdens margedagen gedurende de noodopvangperiode?

Nee, je betaalt niet voor opvang op margedagen tijdens de noodopvangperiode.

Mag ik extra dagen noodopvang aanvragen, bovenop mijn contract?

Nee, we verzorgen in principe alleen noodopvang op jouw vaste contractdagen.

Hoe vraag ik noodopvang aan in Jaamo?

Vanaf 4 januari 2021 vraag je noodopvang aan in ouderportaal Jaamo. Er zijn vervolgens 2 opties om noodopvang aan te vragen:

Optie 1:

Je hebt binnen 24 uur noodopvang nodig: als je binnen 24 uur noodopvang nodig hebt, neem eerst telefonisch contact op met de unitmanager. De unitmanager bevestigt vervolgens of er opvang mogelijk is voor jouw kind. Indien opvang mogelijk is, vraag je een extra dag aan in het ouderportaal. Zie voor meer details de instructies hieronder. Deze kosten verrekenen we niet door aan jou, ook niet als het om margedagen gaat.

Optie 2:

In alle andere gevallen: je vraagt noodopvang aan voor de benodigde dagen door in het ouderportaal een extra dag aan te vragen. Zie instructie hieronder.

Volg de instructie:

 1. Ga naar pagina “Aanvragen”
 2. Druk op de oranje knop “nieuwe aanvraag”
 3. Selecteer de optie “extra opvang”
 4. Geef aan voor welk kind je extra opvang aanvraagt en selecteer de data/datum voor extra opvang
 5. Geef aan voor welk contract/pakket je extra opvang wilt aanvragen
 6. Druk op de blauwe knop “plaatsen” om de aanvraag in te dienen.

DAK kindercentra DAK kindercentra