DAK en 2Samen hebben sinds 1 januari één overkoepelend bestuur. Onder de naam Collectief Kindontwikkeling kunnen we ons nog sterker inzetten om zo veel mogelijk kinderen in regio Haaglanden en Westland optimale groei- en ontwikkelmogelijkheden te bieden. Het is een antwoord op de toenemende kansenongelijkheid in de regio en de groeiende krapte in de arbeidsmarkt.  

2Samen en DAK zijn stichtingen in de regio die gezamenlijk opvang bieden aan ruim 11.000 kinderen op 166 locaties. De kinderopvangorganisaties vinden elkaar onder andere in de missie om ieder kind, ongeacht achtergrond en afkomst, optimale startkansen te bieden.   

Met het bundelen van hun expertise maken de organisaties zich sterker om, samen met scholen, gemeenten en andere organisaties in de wijk, kinderen optimale ontplooiing te bieden. Denk daarbij aan het nog toegankelijker maken van kwalitatieve en betaalbare kinderopvang en voorschoolse educatie, maar ook het beter op elkaar laten aansluiten van doorgaande ontwikkel- en leerlijnen voor kinderen.