Tot en met 30 maart verzorgen we alleen noodopvang op de buitenschoolse opvang.

 • DAK kindercentra verzorgt noodopvang voor kinderen waarvan minimaal 1 ouder in de vitale/cruciale beroepsgroep valt en voor kinderen met extra zorgbehoeften of in kwetsbare (thuis)situatie. Wanneer alleen 1 van beide ouders een cruciaal beroep heeft, willen we je vragen alleen gebruik te maken van noodopvang als je écht geen alternatieven hebt.
 • Alle reguliere BSO-opvang is t/m 30 maart uit de planning. We willen je vragen alleen nog t/m 30 maart BSO-noodopvang aan te vragen. Zodra bekend is wat de einddatum van de noodopvang wordt, zullen we opnieuw met je communiceren.
 • Je kunt alleen noodopvang aanvragen voor de dagen waarop je een contract hebt.
 • Als je recht hebt op noodopvang, kun je hier gebruik van maken door een extra dag opvang aan te vragen in het ouderportaal. Zie de bijlage voor uitgebreide instructies.

Financiële compensatie noodopvang

 • De overheid betaalt deze periode de eigen bijdrage van ouders tot de maximale uurtarieven die door de Belastingdienst worden vergoed (€ 7,27 voor buitenschoolse opvang). Via de deze link vind je meer informatie over de financiële tegemoetkoming vanuit de overheid: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2021/2/17/tegemoetkoming-ouders-voor-doorbetalen-kinderopvangfactuur-tijdens-sluitingsperiode.
 • DAK kindercentra vergoedt, voor de ongebruikte uren noodopvang, het verschil tussen het uurtarief en het maximale uurtarief van de Belastingdienst. Deze extra tegemoetkoming wordt maandelijks verrekend met jouw factuur.
 • Ouders die al hun vaste contractdagen inzetten als noodopvang, ontvangen deze tegemoetkoming per 25 januari niet meer.

 

Beschikbaarheid noodopvang

De noodopvang is beschikbaar voor huidige klanten met:

 • kinderen van wie één of beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk
  nodig is.

Ouders die recht hebben op noodopvang en hier binnen 24 uur gebruik van willen maken, vragen we eerst de unitmanager te bellen om te vragen of er plek is. Pas na toestemming van de unitmanager kun je de aanvraag indienen in het ouderportaal. Ouders die niet binnen 24 uur noodopvang nodig hebben, volgen de normale procedure door in het ouderportaal een extra dag aan te vragen (deze extra dag wordt niet gefactureerd). Noodopvang is alleen beschikbaar voor het aantal uren en op de dagen die in het contract zijn afgesproken. Vooralsnog kunnen de kinderen gewoon naar de eigen locatie gaan. Mocht dit veranderen, dan laten we dit zo snel mogelijk weten.

Meer informatie

Voor meer informatie over noodopvang en cruciale beroepen kun je terecht op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang

Voor meer informatie over kosten en tegemoetkoming kun je terecht op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders