Tot en met 20 april verzorgen we alleen noodopvang op de buitenschoolse opvang.

  • DAK kindercentra verzorgt noodopvang voor kinderen waarvan minimaal 1 ouder in de vitale/cruciale beroepsgroep valt en voor kinderen met extra zorgbehoeften of in kwetsbare (thuis)situatie. Wanneer alleen 1 van beide ouders een cruciaal beroep heeft, willen we je vragen alleen gebruik te maken van noodopvang als je écht geen alternatieven hebt.
  • Alle reguliere BSO-opvang is t/m 20 april uit de planning. We willen je vragen alleen nog t/m 20 april BSO-noodopvang aan te vragen. Zodra bekend is wat de einddatum van de noodopvang wordt, zullen we opnieuw met je communiceren.
  • Je kunt alleen noodopvang aanvragen voor de dagen waarop je een contract hebt.
  • Als je recht hebt op noodopvang, kun je hier gebruik van maken door een extra dag opvang aan te vragen in het ouderportaal.

Financiële compensatie noodopvang

De financiële compensatie is verdeeld in twee onderdelen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de eigen bijdrage en DAK kindercentra vergoedt het verschil tussen het uurtarief en het maximale uurtarief.

  • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze periode de eigen bijdrage van ouders tot de maximale uurtarieven die door de Belastingdienst worden vergoed (€ 7,27 voor buitenschoolse opvang). Via de onderstaande link vind je meer informatie over de financiële tegemoetkoming vanuit de overheid: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2021/2/17/tegemoetkoming-ouders-voor-doorbetalen-kinderopvangfactuur-tijdens-sluitingsperiode
  • DAK kindercentra vergoedt, voor de ongebruikte uren noodopvang, het verschil tussen het uurtarief en het maximale uurtarief van de Belastingdienst. Deze extra tegemoetkoming ontvang je uiterlijk begin volgende week voor de maand februari als een losse creditnota. Het bedrag wordt dus niet verrekend met jouw factuur.