Voor ouders betekent dit dat er nu echt een einde is gekomen aan het hectische gepuzzel om de gezinsbalans te bewaren: thuiswerken, online les, sport en vrije tijd. Een hele klus!

Blij

“Eindelijk terug naar normaal!”, verzuchtte een moeder vanmorgen bij een van onze locaties . “We moesten nu allebei volledig thuis gaan werken, zodat er altijd iemand thuis was. Met 2 op de basisschool en 1 op het kinderdagverblijf moesten we alle zeilen bijzetten. Helemaal omdat onze ouders in het Noorden van het land wonen.” Ze is blij dat de BSO maandag weer open gaat: “Voor de kinderen is het ook fijn dat ze niet elke dag meer thuis hoeven te zitten en weer lekker met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen. Zij keken er naar uit dat de BSO weer open ging. En wij ook!”

Spelenderwijs

Ook onze BSO-medewerkers staan te trappelen om weer te beginnen. “We kijken er reikhalzend naar uit om iedereen maandag weer te kunnen zien”, vertelt een medewerker van Laura DAK. “Een van de mooiste dingen van pedagogisch medewerker zijn is dat je echt bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Hun talenten en sociale vaardigheden, maar ook aan bijvoorbeeld het zelfvertrouwen. En bij de BSO gaat dat ook nog heel spelenderwijs. Lekker samen sporten en creatief bezig zijn, daar leren ze ondertussen zóveel van!”

Helpen jullie mee?

Alle locaties gaan de heropening de komende dagen goed voorbereiden. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen zich maandag weer helemaal thuis voelen bij ons. Een van die praktische zaken is de personeelsplanning. Om die te kunnen maken, moeten we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. We verwachten natuurlijk iedereen maandag te kunnen verwelkomen, maar mocht je toch andere plannen hebben, dan zouden we je willen vragen om tussen morgen (donderdag 15 april) 15.00 uur en vrijdag 17.00 uur dit via Jaamo aan ons door te geven. Dus: komt je kind volgende week niet naar de BSO? Geef het door! Alvast heel hartelijk bedankt voor de medewerking. Samen maken we een succes van de heropening.

Aanvullende Coronamaatregelen voor een veilige opening

Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van het virus. Toch is de situatie in Nederland nog steeds zorgelijk. Daarom heeft het RIVM een plan ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken. Om naast de dagopvang en de basisscholen ook de buitenschoolse opvang veilig open te laten gaan, zijn al aanvullende maatregelen genomen.
• Voor de BSO zullen dezelfde regels gelden als voor de basisscholen. Bij een besmetting moet een hele groep in quarantaine. Leerlingen hoeven niet op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven, pedagogisch medewerkers moeten wel die afstand bewaren tot kinderen.
• Pedagogisch medewerkers krijgen voorrang bij het testen op Covid-19 en de handreiking neusverkouden kinderen van het RIVM is gewijzigd (het snotneuzenbeleid, waarbij kinderen van 4-12 jaar met neusverkoudheidsklachten niet naar school of opvang mogen).
• Verder draagt het beperken van de contacten tussen groepen kinderen eraan bij dat als er een positief getest kind of medewerker is op de locatie, niet de gehele locatie in quarantaine hoeft als gevolg van het bron- en contactonderzoek.

Tegemoetkoming eigen bijdrage

Om te zorgen dat ouders hun plek behielden op de kinderopvang voor wanneer de kinderopvang weer regulier open zou gaan, heeft het kabinet opgeroepen om tijdens de periodes van gedwongen sluiting de facturen door te blijven betalen. De kinderopvangtoeslag kon op deze manier gewoon doorlopen. Ook bleef de kinderopvangsector op deze manier regulier gefinancierd en de sector werd hiermee in staat gesteld noodopvang te verzorgen. Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen ouders ook voor de periode vanaf 16 december 2020 van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald. Voor de kinderdagopvang en gastouderopvang loopt deze tegemoetkoming tot 8 februari, voor de BSO loopt de tegemoetkoming door tot 19 april.

Uitkeren begin juni

Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.