Wij begrijpen dat je als ouder vragen en zorgen hebt over deze ontwikkeling. Hierbij informeren wij je hoe wie hier als Dak mee om gaan.

Wij houden ons aan de wet en volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Dit betekent dat wij geen kinderen weigeren op basis van vaccinatie informatie.
We hebben geen waterdichte informatie over de vaccinatiegraad binnen Dak omdat ouders niet verplicht zijn dit te melden. Wel weten we dat de vaccinatiegraad in Den Haag nog nooit zo gevaarlijk laag is geweest. De vaccinatiegraad is in alle wijken beneden de minimaal nodige 90%. Ook in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk zien wij een dalende vaccinatiegraad.

Wat doen wij

  • Via de brancheorganisatie vragen we de overheid nu maatregelen te nemen om de vaccinatiegraad te verhogen. Wij zijn onderdeel van de vaccinatie alliantie die bevordering van de vaccinatiegraad voorstaat.
  • Tijdens de intake gaan wij met ouders in gesprek over het belang van vaccineren.

Bekijk hier de informatieflyer die door de verschillende belangenorganisaties uit de sector kinderopvang is opgesteld.