Door verwachte extra vraag aan kinderopvang loopt het tekort aan medewerkers de komende jaren verder op. In 2028 zien we een tekort van 35.000 medewerkers. Daardoor is de voortgang van onze dienstverlening serieus in het geding. Dat gaat ten koste van de ontwikkelkansen voor alle kinderen en voor hun ouders. En dat terwijl de kinderopvang als bepalende voorwaarde wordt gezien om werkend Nederland draaiende te houden. Het feit dat één pedagogisch medewerker ervoor zorgt dat zeven ouders kunnen werken onderstreept dit.

In de brandbrief vragen we beleidsmakers om op een andere manier te kijken naar de problemen in de branche. Op drie hoofdlijnen zijn acties noodzakelijk: het aanbod van potentiële medewerkers moet groter worden, de regeldruk moet omlaag en er is ruimte nodig om te innoveren.

We hebben echt geen tijd meer te verliezen. Voor de kinderen, de ouders, de medewerkers en de toekomst.

Lees hier het artikel van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.