Op 10 december j.l. zijn de heer Robin Schluter RA en mevrouw Drs. Petra van Zuijlen RA benoemd in de Raad van Toezicht van DAK kindercentra. De Raad van Toezicht is blij met de benoeming van deze nieuwe leden die hun brede expertise in willen zetten voor de maatschappelijke functie van DAK.

“Sta open voor andere perspectieven”
Petra van Zuijlen is partner bij PWC, waarbij zij zich richt op samenwerkingen in zowel de private als de publieke sector. Bij samenwerkingen haalt zij plezier uit het in verbinding brengen van verschillende stakeholders. Het gaat voor haar om het grotere geheel en het welzijn van alle mensen om haar heen. Ze verrijkt zich graag met de nieuwe inzichten die verschillende culturen met zich mee brengen. Een positieve instelling gecombineerd met deze nieuwe inzichten, is voor Petra de manier om tot succes te komen.

“Zoek samenwerkingen over de bestaande grenzen heen”
Robin Schluter zet zijn financiële achtergrond en ervaring als accountant graag in voor een maatschappelijke organisatie als DAK; een organisatie die zich inzet voor de toekomstige generaties van de Nederlandse samenleving. Hij wordt geboeid door sector overstijgende veranderingen in het bedrijfsleven en in de maatschappij. Vanuit zijn huidige functie als Manager Group Control van de Louwman Group vindt hij een uitdaging in het zoeken naar nieuwe samenwerkingen over bestaande grenzen heen.