Lucas’ benoeming volgde na een zorgvuldige sollicitatieprocedure. Zijn professionele betrokkenheid en brede ervaring met veranderingstrajecten passen goed bij de maatschappelijke focus van DAK. Het maakt hem daarnaast erg geschikt om DAK kindercentra te leiden in de komende periode met de door het nieuwe kabinet aangekondigde veranderingen in de kinderopvang. Wij kijken met vertrouwen naar een vruchtbare samenwerking en een gezonde toekomst van DAK.

Lucas Vennemann:
‘Ik heb enorm veel zin om de komende tijd de ingezette koers te continueren en – samen met alle medewerkers en pedagogisch coaches, met de unitmanagers, de stafleden en het MT – DAK verder te laten groeien. Leren vóór, dóór en mét elkaar, daar gaat het volgens mij om in het leven en dat geldt zeker bij DAK met zoveel betrokken professionals. Corona maakte dat we elkaar de afgelopen tijd niet altijd persoonlijk konden ontmoeten. Met de recente versoepelingen kijk ik ernaar uit mensen de komende periode ook weer op locatie tegen te komen en te kunnen spreken.’

DAK kindercentra is onder leiding van Lucas professioneel omgegaan met de afgelopen turbulente periode. Er is een stevige basis neergezet waarmee we verder uitvoering kunnen geven aan onze maatschappelijke opdracht om kinderopvang voor iedereen mogelijk te maken. Samen met onze partners.