Vraag en antwoord

Waarom willen 2Samen en DAK kindercentra hun krachten bundelen?

Zowel DAK als 2Samen zijn maatschappelijke kinderopvangorganisaties en hebben dezelfde doelstellingen. Meer samenwerken is daarom een logische stap.

We hebben dezelfde ambities

DAK en 2Samen willen bijvoorbeeld allebei dat er goede en betaalbare kinderopvang in elke wijk is (ook als het niet kostendekkend is, maar kinderen het er wel hard nodig hebben). Want ieder kind verdient goede startkansen, ongeacht waar je woont of wat je achtergrond is. Ook willen we goede voorschoolse educatie en dat kinderopvang en onderwijs nog beter op elkaar aansluiten. Samen kunnen we veel meer bereiken als het gaat om de ontwikkelingskansen van kinderen en de wereld waar zij opgroeien.

Samen staan we sterker

Als maatschappelijke kinderopvangorganisaties staan we samen sterker om onze doelstellingen waar te maken. Zo zijn we een sterkere partner voor partijen als gemeenten en schoolbesturen. We kunnen bijvoorbeeld nóg beter samenwerken met regionale partners als het gaat om onderwerpen zoals goede voorschoolse educatie. Een ander belangrijk deel daarvan is dat we andere maatschappelijke kinderopvangorganisaties niet meer willen zien als concurrent. We willen juist meer samenwerken om er te kunnen zijn voor álle kinderen.

Samen zijn we nog aantrekkelijkere werkgevers

Goede medewerkers zijn moeilijk te vinden. In de hele sector is sprake van een personeelstekort. Door samen te werken willen we een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven. Zodat medewerkers bij ons willen blijven én we nieuwe collega’s kunnen aantrekken. Bijvoorbeeld door nog meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Denk aan het aanbieden van gezamenlijke cursussen, opleidingen en het uitwisselen van onze expertise.

Wat betekent de krachtenbundeling voor de ouders en de kinderen?

Voor ouders en kinderen verandert er praktisch niets. Zij behouden hun vertrouwde locatie, met dezelfde medewerkers en groepen. Ook de contracten blijven hetzelfde. Het aanpakken van personeelstekorten bieden van ontwikkelingsmogelijkheden draagt bij aan de kwaliteit van onze opvang.

Wat betekent de samenwerking voor de medewerkers?

Voor medewerkers zijn er geen negatieve veranderingen. Zij blijven in dienst bij dezelfde organisatie/ locatie, in hun groep of afdeling.

DAK en 2Samen willen bijvoorbeeld wel nog meer investeren in een rijker opleidingsaanbod en meer specialisatiemogelijkheden. Onze bestuurlijke samenwerking betekent ook dat we gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Bijvoorbeeld bij het aanbieden van kinderopvang in een bepaalde wijk, tips over leuke activiteiten of tussen de afdelingen van de hoofdkantoren. 

Hoe definitief zijn de plannen?

Dat we meer gaan samenwerken is zeker. De Raad van Toezicht en Ondernemingsraad van beide organisaties zijn daarmee akkoord. Wel zijn we nog aan het onderzoeken hoe we elkaar het beste kunnen versterken. De insteek is een ‘fusie van de besturen’ per 1 januari 2024. We hopen hier eind 2023 meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Hoe ziet de samenwerking er per januari 2024 precies uit?

Als de plannen doorgaan, houden beide organisaties allebei een eigen hoofdkantoor, met eigen afdelingen en eigen locaties.
Ook houden DAK en 2Samen elk een eigen Ondernemingsraad die de belangen van personeel behartigen.

DAK en 2Samen houden elk hun eigen directeur. Zij vormen samen een bestuur voor beide organisaties. Er komt één Raad van Toezicht.

Mag iedereen blijven werken bij 2Samen/DAK?

Ja! De bestuurlijke fusie heeft geen negatieve invloed op de banen bij 2Samen en DAK. Sterker nog, we hebben nog veel meer medewerkers nodig.

Blijven alle DAK- en 2Samen-locaties bestaan?

Als gevolg van de bestuurlijke fusie sluiten er geen locaties. We willen ons juist hard maken om zoveel mogelijk kinderen in de regio goede kinderopvang te bieden, in zoveel mogelijk wijken.

Is er sprake van een overname?

Nee, er is geen sprake van overname. De directeuren van 2Samen en DAK werken in één bestuur samen als gelijkwaardige partners.

Kan het gebeuren dat DAK en 2Samen alsnog helemaal fuseren?

Dat is nu niet het plan. We onderzoeken alleen de mogelijkheden tot een ‘bestuurlijke fusie’. Mochten er in de toekomst wel plannen voor komen, dan moeten we dat eerst heel zorgvuldig onderzoeken. Maar nogmaals: daar is nu absoluut geen sprake van.

Wat is maatschappelijke kinderopvang?

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties vinden het belangrijk om er te zijn voor elk kind. Ook willen we een goede sociale werkgever zijn voor onze medewerkers. Bovendien investeren wij onze winst geheel in onze opvang en onze medewerkers. Er zijn ook (commerciële) kinderopvangorganisaties die dat anders doen en hun winst uitkeren aan aandeelhouders. Wij vinden dat geen goede ontwikkeling, want daarmee vloeit geld de sector uit. En er is juist veel te doen in onze sector als je bijvoorbeeld kijkt naar de toenemende kansenongelijkheid.

Waar kan ik terecht met vragen?

Bij de leidinggevende op de locatie van uw kind.

U kunt ook bellen of mailen naar de afdeling Klantadvies: Telefoon 088 750 91 10/ mail:klantadvies@dakkindercentra.nl

Persbericht

Het volledige persbericht over de voorgenomen fusie kun je lezen door op de rode knop hieronder te klikken.

DAK kindercentra DAK kindercentra