In 2009 accepteerde ik de rol van bestuurder bij een kinderopvangorganisatie actief in Amsterdam en omstreken, met toen een nogal romantisch beeld van de bijdrage die kinderopvang daaraan kon leveren. Pas toen de economische crisis in 2011 op een hoogtepunt was, merkte de sector dat, mede door de eigen inspanningen daarin, het tij begon te keren en het imago van kinderopvang als een veredelde ballenbak en arbeidsparticipatietool begon te veranderen. Opvoeding, ontwikkeling en (zorg-) ondersteuning van gezinnen én de proactieve en interactieve rol van pedagogisch professionals bij de brede ontwikkeling van het kind: dat is het fundament van de kinderopvang.

Het zal u niet verbazen dat ik vrij snel na mijn indiensttreding in 2009 actief lobby voerde voor de emancipatie en imagoverbetering van de sector, in het belang van optimale ontwikkeling van alle kinderen! Mijn bijdrage aan de sectorontwikkeling beperkte zich niet tot de landelijke lobby, maar ik vertaalde die ook naar de praktijk. Zo hecht ik zeer aan intensivering van de samenwerking met primair onderwijs en initieerde ik concrete samenwerkingsrelaties met welzijn- en jeugdzorgpartners. Kinderen zijn een groot deel van hun leven actief in de wijk en daar gaan onze kinderen ook het liefst naar school. In mijn visie is het dus noodzakelijk dat kinderopvang, welzijn en zo nodig jeugdzorg / jeugdhulp daar, in die wijk, zoveel mogelijk hun bijdrage moeten leveren. Daar waar kinderen zich vertrouwd voelen. Zoals in de visie van Dak kindercentra staat geschreven: Dak…. Wij zijn daar waar kinderen zijn. Dak kindercentra werkt om die reden op een groot aantal locaties intensief samen met partners. We werken op meer dan vijftien integrale kindcentra samen met scholen van de drie regionale scholenkoepels, bieden door inzet van jeugdzorg, op drie locaties ambulante zorg aan peuters, verhuren op vier locaties aan partners die complexe zorgen bieden om zo enkele momenten van de week gezamenlijke activiteiten te houden waar iedereen van leert en wel bij vaart.

In 2017 heb ik mij aangesloten bij Associatie voor Jeugd en ben ik onder meer actief in het Regio overleg voor de coördinatie van het betreffende jaarevenement. En natuurlijk verheug ik mij altijd zeer op deze tweedaagse bijeenkomsten waar ik heel veel leer van collega bestuurders…… Ik hoop dat kinderopvang, jeugdhulp, –zorg en onderwijs elkaar binnen de Associatie steeds beter leren kennen waardoor we samen het beste aanbod aan kinderen kunnen doen!