BSO in hetzelfde gebouw als de school: ideaal!
Bij ons kunnen de kinderen na de schooldag opladen. Buiten spelen, samen koken, een boek lezen, creatief bezig zijn, het kan allemaal. Veel van onze pedagogisch medewerkers werken ook in het onderwijs, daardoor zijn er veel bekende gezichten voor de kinderen.

We bieden op de BSO activiteiten aan die passen bij de leeftijd van de kinderen. We hebben twee groepen voor kinderen van 4 tot 6 jaar (de Marters en de Vossen), twee groepen voor kinderen van 7 tot 9 jaar (de Hagedissen en de Hermelijnen) en één groep voor kinderen van 10 tot 13 jaar (de Wezels). De ruimtes waar we kinderen opvangen liggen op de zelfde verdieping als waar de kinderen onderwijs krijgen. Na schooltijd zijn ook de leerpleinen door de BSO te gebruiken, dus er is binnen meer dan genoeg ruimte om te spelen en activiteiten te doen. Ook de buitenruimte is groot: de jongste kinderen spelen voor op het plein, en de oudste kinderen achter het gebouw. In vakanties en op margedagen bieden we hele dagen opvang met afwisselende activiteiten aan. Daarbij maken we ook gebruik van de extra voorzieningen in het pand, zoals de theaterzaal en het kooklokaal.
Hiernaast verzorgen we de voorschoolse opvang (VSO) binnen het Kindcentrum.

Aquamarijn is natuurlijk een prachtige moderne locatie, zowel van binnen als van buiten.
Maar wat nog mooier is bij Aquamarijn, is dat alle medewerkers (leerkrachten van regulier en speciaal basisonderwijs, vakleerkrachten, diverse onderwijs- en gedragsdeskundigen en pedagogisch medewerkers) één team vormen. Wij kennen de kinderen. Door onze samenwerking kunnen we kinderen nog beter de ondersteuning en/of uitdaging bieden die past bij het kind.

Praktische informatie

LRK-nummer en GGD-rapport

LRK nummer(s)

BSO:209122523

GGD Rapport

Openingstijden

Ma: Na schooltijd tot 18.30 uur
Di: Na schooltijd tot 18.30 uur
Wo: Na schooltijd tot 18.30 uur
Do: Na schooltijd tot 18.30 uur
Vr: Na schooltijd tot 18.30 uur

Kom eens langs

Aquamarijn Donker Curtiusstraat 2 2555 XW, Den Haag 088 750 98 10

Kom kennismaken! Met een persoonlijke vrijblijvende rondleiding kun je de buitenschoolse opvang bij Aquamarijn zelf ervaren. Heb je je keuze al gemaakt en wil je direct inschrijven? Ga dan naar het inschrijfformulier.

Gaat jouw kind al naar onze BSO en wil je graag contact opnemen? Onze collega’s van de BSO zijn vanaf 14.30 uur aanwezig en bereikbaar. In noodgevallen is de unit manager bereikbaar voor 14.30 uur. Je kind afmelden kan via het ouderportaal (Jaamo).

Unitmanager van Aquamarijn: Saskia Vredenberg

Hebben jullie een ouderportaal?

Ja zeker. Elke dag zien we je kind nieuwe dingen leren en ontdekken. Deze magische momenten toveren steeds weer een glimlach op ons gezicht. Met het ouderportaal (app en webportaal) kunnen we deze mooie momenten, gedurende je werkdag, ook met jou delen. De Dak kindercentra app download je in de App store (Apple) of in de Playstore (Android). Je kunt natuurlijk ook op het webportaal inloggen. Bekijk hier onze ouderportaal pagina met alle informatie. Je ontvangt 4 weken voor de daadwerkelijke start van de plaatsing de inloggegevens per e-mail.

Hebben jullie plek?

Of er direct plaats is op een locatie is van een aantal zaken afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de gewenste opvang dag en de leeftijd van je kind. Als er momenteel geen plek is, werken we met een wachtlijst. Om een nieuwe plek voor jou beschikbaar te krijgen, zijn we afhankelijk van opzeggingen of wijzigingen in de planning. Het team Klantadvies bekijkt graag samen met jou, naar aanleiding van je wensen en voorkeuren, wat de mogelijkheden zijn. Neem hiervoor contact op met het team Klantadvies via 088 750 91 10 of klantadvies@dakkindercentra.nl.

Kan DAK kindercentra helpen bij het berekenen van de kosten?

Ja dat doen we graag. We kunnen ons voorstellen dat je graag eerst zelf inzicht wilt krijgen in de mogelijke kosten. Met onze handige rekentool bereken je gemakkelijk wat je netto kinderopvangkosten zijn en wat je eventueel terugkrijgt van de Belastingdienst. Zo weet je direct waar je aan toe bent. Bekijk onze kostenpagina met onze tarievenlijst, onze handige rekentool en meer informatie over kinderopvangtoeslag.

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

De overheid betaalt mee aan de kosten voor kinderopvang. Op www.toeslagen.nl kun je precies zien aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag. Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, dan kun je op deze website ook berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag je zou kunnen ontvangen.

Bekijk ook nog even onze pagina over kinderopvangtoeslag.

Wanneer moet ik me inschrijven?

We adviseren je om je kind zo snel mogelijk in te schrijven om de kans op een plek te vergroten. We nemen je wens mee in de planning en doen natuurlijk ons uiterste best om iets voor je te betekenen.
Inschrijven voor hele of halve dagopvang bij DAK kindercentra is mogelijk vanaf het begin van de zwangerschap, of wanneer het moment van adoptie bekend is. Buitenschoolse opvang volgend op dagopvang moet je apart voor inschrijven. Inschrijven is kosteloos en kan via de website door middel van het inschrijfformulier of telefonisch (088 750 91 10). Een medewerker van het team Klantadvies plaatst je kind dan direct op de wachtlijst en informeert je over plaatsingsmogelijkheden, kosten en overige voorwaarden.

Wat voor kinderopvang biedt DAK kindercentra?

DAK kindercentra biedt verschillende soorten opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Je kind kan tot 4 jaar terecht bij de dagopvang of schooltijdenopvang. Peuters kunnen gezellig samen spelen op de peuteropvang. Daarnaast is er de verlengde peuteropvang. Deze vorm van peuteropvang is geschikt voor peuters van 2 tot 4 jaar en biedt ruimere openingstijden (08.30 – 15.00 uur) dan de reguliere peuteropvang.

Heb je een schoolgaand kind, dan kun je gebruikmaken van de buitenschoolse opvang waarbij wij je kind van school ophalen. Daarnaast biedt DAK kindercentra op een aantal locaties vakantieopvang, voorschoolse opvang, flexibele opvang en dag-, avond- en weekendopvang. Lees hier nog meer over onze opvangvormen.

Zijn alle locaties van DAK kindercentra geregistreerd in het register kinderopvang?

Ja, al onze kindercentra zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In het LRK zijn alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRK staat. De registratiebewijzen vind je op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Lees meer over onze kwaliteit.