Kinderopvang 2Samen vormt samen met Dak kindercentra het Collectief Kindontwikkeling. Door samenwerking met elkaar én binnen de wijk kunnen we veel meer bereiken voor gelijke (ontwikkelings)kansen van kinderen. Als maatschappelijke kinderopvangorganisaties vinden we dat heel belangrijk.

Collegiaal bestuur

Dak en 2Samen zijn bestuurlijk gefuseerd.
Dat betekent dat beide organisaties een eigen beleid en bestuurder hebben. Beide bestuurders vormen sinds 2024 een ‘collegiaal bestuur’. Samen hebben ze de eindverantwoordelijkheid voor Kinderopvang 2Samen en Dak Kindercentra binnen het Collectief Kindontwikkeling. Ook hebben we een gemeenschappelijke Raad van Toezicht.

Lokaal maken we de positie van maatschappelijke kinderopvang sterker om zo kansenongelijkheid in de regio tegen te gaan, samenwerking met onderwijs en andere organisaties te bevorderen én een dekkend aanbod van kwalitatieve kinderopvang te realiseren in elke wijk.

Samen kunnen we meer bereiken

Kinderopvang in elke wijk

Goede en betaalbare kinderopvang in elke wijk; dat vinden we heel belangrijk. Ook als het niet kostendekkend is, maar kinderen het er wel hard nodig hebben. Want ieder kind verdient goede startkansen, ongeacht waar je woont of wat je achtergrond is.

Samen staan we sterker

Als maatschappelijke kinderopvangorganisaties staan we samen sterker om onze doelstellingen waar te maken. Zo zijn we een sterkere partner voor partijen als gemeenten en schoolbesturen. Ook kunnen we nóg beter samenwerken met regionale partners.

Concurrentie-denken voorbij

Andere maatschappelijke kinderopvangorganisaties willen we niet meer zien als concurrent. We willen juist meer samenwerken om er te kunnen zijn voor álle kinderen.

Betere werkgevers

Samen zijn we nog aantrekkelijkere werkgevers. Goede medewerkers zijn moeilijk te vinden. In de hele sector is sprake van een personeelstekort. Door samen te werken willen we een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven. Zodat medewerkers bij ons willen blijven én we nieuwe collega’s kunnen aantrekken.