Clustering locaties Dak kindercentra

20-03-20

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

We bevinden ons momenteel in een heftige periode. De corona-crisis is iets wat ons allemaal direct of indirect raakt. Voor jou als ouder/verzorger betekenen de maatregelen die de overheid heeft genomen waarschijnlijk dat je jouw werkende leven en privéleven op een heel andere manier moet organiseren. En dat kan lastig zijn!

Wat betekent de Corona-crisis voor de opvang van jouw kind(eren)?
Alle kinderen blijven thuis tot en met 6 april, tenzij minimaal één van de  ouders of verzorgers werkzaam is in een cruciaal beroep (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen) en zelf geen opvang kan regelen. In overleg met de gemeente heeft Dak kindercentra voor deze specifieke groep ouders de afgelopen week noodopvang ingericht en in kaart gebracht welke ouders opvang nodig hebben. Het aantal kinderen op de opvang is door de maatregelen flink gedaald. Dak kindercentra heeft om die reden per maandag 23 maart een kleiner aantal locaties geopend waarin de komende tijd de kinderen worden opgevangen.

Waar wordt jouw kind opgevangen?
Bekijk hier het schema om te zien op welke locatie je jouw kind kunt brengen. We hebben bij de keuze van locaties gekeken naar het aantal te verwachte kinderen, de beschikbare pedagogisch medewerkers, de spreiding van de locaties, de afstand tot scholen en het beschikbare type opvang per locatie. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de locaties groot genoeg zijn om de kinderen goed te kunnen spreiden. We monitoren dagelijks de behoefte aan opvang. Dit betekent in praktijk dat de clusters nog kunnen veranderen of dat er extra locaties geopend moeten worden. We houden je hiervan op de hoogte.

Cruciaal beroep? Meld jouw kind de komende periode gewoon aan en af!
Onze locaties zullen de komende dagen in het ouderportaal alle kinderen standaard afmelden tot en met 6 april. Dit geldt ook voor de ouders met een cruciaal beroep. Alleen de ouders die eerder deze week hebben aangegeven noodopvang nodig te hebben, blijven aangemeld staan in ons systeem voor die dagen waarop eerder al noodopvang is aangevraagd. Check alsjeblieft zaterdag ná 12:00 uur voor de zekerheid of jouw aanmelding goed in het ouderportaal staat en pas eventueel aan, mocht dit nodig zijn. Zo weten we met elkaar zeker welke kinderen wel of niet gaan komen de komende weken.

Op het moment dat jouw behoefte aan opvang verandert (je wilt jouw kind bijvoorbeeld een andere dag brengen of hebt een extra dag opvang nodig) én je bent een ouder met een vitaal beroep, dan willen we je vragen:

  • Met jouw unitmanager te bellen als je binnen 24 uur opvang nodig hebt. De unitmanager van jouw locatie zal vervolgens bevestigen of er opvang mogelijk is voor jouw kind.
  • In de andere gevallen willen we je vragen jouw kind aan te melden in het ouderportaal.

Op het moment dat je je kind graag naar een andere opengestelde locatie brengt, kun je contact opnemen met de unitmanager van jouw locatie.

Wanneer mag je  kind niet naar de opvang brengen?

  • Geen vitaal beroep? Breng je kind dan niet naar de opvang.
  • Als jouw kind verkouden is (neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn) of verhoging/koorts heeft, dan kun je jouw kind niet naar de opvang brengen. Ook al heb jij als ouder een vitaal beroep.

Zo zorgen we ervoor dat de samenleving blijft draaien en besmetting zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Wat doe ik als de school van mijn kind dicht is en ik heb toch opvang nodig?
Volgens landelijke richtlijnen is afgesproken dat de basisscholen de kinderen van ouders met een vitaal beroep opvangen onder schooltijd. De opvang onder schooltijd wordt nu niet aangeboden door Dak kindercentra. Mocht jouw school toch gesloten zijn, neem dan contact op met het schoolbestuur om jouw probleem voor te leggen.

Hoe blijf ik op de hoogte van nieuws binnen Dak kindercentra?
Wij plaatsen al onze nieuwsupdates op ons ouderportaal en op onze website.

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neem dan gerust contact op met de unitmanager.

 Met vriendelijke groet,


Karen Strengers
Voorzitter Raad van Bestuur