Wat is Voorschoolse Educatie?
Voorschoolse Educatie (VE) is een doeltreffend middel om kansengelijkheid te bevorderen. In een VE-groep op het kinderdagverblijf of de peuteropvang (peuterspeelzaal), krijgen peuters extra begeleiding om zich voor te bereiden op de basisschool.

Onze pedagogisch medewerkers besteden onder andere extra aandacht aan taalontwikkeling. Ook begeleiden zij de kinderen bij het op een positieve manier omgaan met andere kinderen en gevoelens van zichzelf en van anderen te begrijpen.

Dat er aan hun educatie wordt gewerkt
hebben de peuters helemaal niet door, want alles gebeurt spelend!

Superleuk dus, en heel effectief.

Kinderen komen op 2,5-jarige leeftijd vaak binnen met een flinke achterstand. Deze is vaak al voor een groot deel ingehaald als het kind naar school gaat.

Er zijn verschillende methodes ontwikkeld voor gebruik bij Voorschoolse Educatie. De kern van elke methode is spelend leren, waarbij vaak gewerkt wordt met thema’s. Ook tijdens dagelijkse rituelen, zoals tafeldekken, eten en een boekje lezen, wordt spelenderwijs geleerd.

Ook financieel voordelig
Met een VE-indicatie heeft een peuter recht op Voorschoolse Educatie (VE). De uren die hier op het kinderdagverblijf of de peuteropvang aan worden besteed, worden door de gemeente betaalt. En dus niet door de ouders! Een mooie regeling, waar steeds meer ouders de weg naartoe vinden.

Op het kinderdagverblijf heeft DAK een speciaal uurtarief voor ouders met een peuter met een VE-indicatie, voor de rest van de uren. Hierdoor is VE op het kinderdagverblijf helemaal een prachtige mogelijkheid, voor peuters én hun ouders!

Haagse peuters
In een aantal wijken van Den Haag heeft de gemeente begin 2024 automatische VE-indicering ingevoerd. Wat betekent dat? Peuters in die wijken krijgen als ze langsgaan bij het CJG (consultatiebureau) automatisch een VE-indicatie.
In deze Haagse wijken zijn alle groepen van DAK-locaties waar peuters naartoe gaan – kinderdagverblijf en peuteropvang – VE-groepen.
Bij ons zit je als peuter voor Voorschoolse Educatie dus altijd goed!

VE bij DAK kindercentra
Voor kinderopvangorganisaties is het, met het huidige personeelstekort, best een klus om het aanbieden van Voorschoolse Educatie rond te krijgen.
Om met VE te werken is er extra opleiding van de pedagogisch medewerkers nodig. Het leren werken met de speciale VE-methodes vergt training en oefening.

Wij besteden bij DAK bovengemiddeld veel aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Ook hebben wij een groot team van pedagogisch coaches in huis, die de collega’s op de groepen bijstaan met advies en (beeld)coaching. Daarnaast zijn we, vanuit onze maatschappelijke visie, al jaren bezig met Voorschoolse Educatie en het werken aan kansengelijkheid voor kinderen.

Kortom: voor Voorschoolse Educatie moet je bij DAK zijn!

 

Meer weten?
Lees meer over VE bij DAK of neem contact op met onze collega’s van Klantadvies.
Of kijk eens naar de opname van EenVandaag waarin we uitleggen wat VE inhoudt: