Kinderopvang Dak kindercentra

Kinderopvang Dak kindercentra bestaat uit 60 vestigingen verspreid over de regio Haaglanden (Den Haag, Voorburg en Rijswijk). In onze kindercentra bieden wij een breed scala aan producten en diensten: kinderdagverblijf, peuteropvang, schooltijdenopvang, buitenschoolse opvang, vakantie opvang en diverse vormen van flexibele opvang, zoals weekendopvang en 17 uursopvang.

Centra en units

Onze kindercentra zijn verdeeld onder 22 units die elk een eigen kindernaam hebben als voornaam en de naam ‘Dak’ als achternaam. Zo is een herkenbare familie Dak ontstaan met gemakkelijk te onthouden namen. Bijvoorbeeld Lisa Dak in Loosduinen, Frank Dak in de Archipelbuurt en Saïd Dak in de Schilderswijk. Binnen elk centrum hebben de groepen eigen namen die vaak passen bij een wijk of een thema.

Aan het hoofd van iedere unit staat een unitmanager. Deze unitmanager heeft de dagelijkse leiding over alle kindercentra die onder die unit vallen en onderhoudt contacten in de wijk. Op ieder kindercentrum werken goed opgeleide pedagogisch medewerkers, ondersteund door pedagogisch coaches. De unitmanagers worden aangestuurd door een regiomanager.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) bestaande uit Karen Strengers, is verantwoordelijk voor de strategie en geeft leiding aan het MT. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

  • Mr. Harm Tunteler (voorzitter)
  • Dr. Marijke Spanjersberg
  • Mr. Ton Wallast
  • Prof. drs. Dolf van Veen
  • Eric Boerhout MA

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht werken volgens de gedragscode integriteit. Dak kindercentra werkt volgens de Governancecode van de brancheorganisatie Kinderopvang en beschikt over een klokkenluidersregeling.

Hoofdkantoor & Organogram

Op ons kantoor aan de Noordwal 10 in Den Haag werken circa 50 medewerkers op de verschillende afdelingen (Boekhouding & Debiteurenbeheer, Facilitaire Zaken & ICT, HR, Pedagogiek & Kwaliteit en tot slot Marketing, Communicatie & Klantadvies. Klik hier om het organogram van Dak kindercentra te bekijken.

Rondleiding aanvragen
* Verplicht veld

Het laatste nieuws

Wet Innovatie en Kwaliteit..

Onderzoek Stint

Kindcentrum geopend in..

Kinderopvang: goed voor ouders, maar ook voor kinderen!

Goede kinderopvang is een verrijking voor kinderen. Het draagt positief bij aan hun sociale én cognitieve ontwikkeling. Benieuwd hoe dat precies zit?

Waarom kinderopvang?