Onze pedagogische visie

Pedagogiek betekent het bestuderen van de opvoeding en de ontwikkelingsfasen van kinderen. Onze medewerkers werken volgens 6 pedagogische vaardigheden die voor de ontwikkeling van jouw kind van grote waarde zijn:
1. Reageren op kinderen
2. Zelf doen
3. Gewoonten en regels
4. Praten en uitleggen
5. Spelenderwijs leren
6. Samen doen en samen leven

Pedagogisch beleidsplan

Wil je meer weten over onze visie op de ontwikkeling van kinderen? In ons pedagogisch beleidsplan lees je er nog veel meer over.

Hygiëne

Spelen doen we zo veel mogelijk. Ook buiten en zelfs met de allerkleinsten. Kruipen, klimmen, springen en rennen, kinderen worden er blij en zelfstandig van. Maar van buitenspelen kun je ook vies worden. Daarom wassen we altijd onze handen als we weer naar binnen gaan. Helemaal voor het eten. En dan gaat er natuurlijk wel eens wat mis, als je zelf je boterham leert smeren en je eigen beker melk inschenkt. Wat is er dan leuker je eigen gezichtje met een snoetenpoetser schoon te mogen maken? “Knoeien doet groeien”, is ons motto. Kinderen moeten toch in alle vrijheid de wereld om hen heen kunnen ontdekken? Maar het moet natuurlijk niet al te gek worden! Daarom letten wij altijd op dat het niet een te grote kliederboel wordt. Kortom: wij geven alle ruimte, maar stellen wel duidelijke grenzen.

Veiligheid

Het werken met kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Het vraagt van ons oplettendheid en concentratie. Het wettelijke vier-ogen-en-orenprincipe voor de dagopvang is zowel voor ouders als voor onze medewerkers een extra veiligheidswaarborg. Dit betekent dat er altijd een andere volwassene in de buurt is die kan meekijken of meeluisteren in de groep. Onze ruimtes zijn zo transparant mogelijk ingericht om goed zicht te kunnen houden op wat er gebeurt. Wij gebruiken een babyfoon om te kunnen luisteren naar de kinderen die liggen te slapen.
Belangrijk voor jou om te weten is dat onze kindercentra aan de strengste voorschriften voldoen en elk jaar een “Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid” uitvoeren om eventuele knelpunten op te sporen en op te lossen. Maar ook de brandweer en de GGD voeren regelmatig inspecties uit. Daarnaast houdt een speciaal team van opgeleide medewerkers onze kindercentra gedurende het hele jaar nauwlettend in de gaten.

Kwaliteitscontrole

Alle locaties van DAK kindercentra en de gastouderopvang voldoen aan de hoogste overheidseisen en –richtlijnen en staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dagelijks is er een team gediplomeerde pedagogisch medewerkers aan het werk op de locaties. Bij afwezigheid van de vaste pedagogisch medewerker valt een (vaste) goed opgeleide invaller in. De invallers zijn, net als de vaste medewerkers, in dienst van Dak kindercentra en volgen regelmatig cursussen om hun kennis op niveau te houden. In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle gegevens van kinderopvangcentra, buitenschoolse opvangcentra en opvang door gastouder(bureaus) die aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoen. Wettelijk gezien zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van kinderopvang en het toezicht hierop. Kinderopvangcentra ondergaan dan ook een strenge kwaliteitscontrole alvorens zij in het LRK worden opgenomen. Kinderopvangcentra die niet vermeld staan in dit register, voldoen mogelijk niet aan de veiligheidseisen omtrent kinderopvang.

DAK kindercentra hecht veel waarde aan uitstekende pedagogische kwaliteit. Het NCKO (Nederlands Consortium voor Kinderopvang Onderzoek) ontwikkelde een meetinstrument om deze kwaliteit te meten. DAK kindercentra is de eerste kinderopvangorganisatie in de regio Haaglanden die het meetinstrument inzette om een meting (inventarisatie van de pedagogische kwaliteit) uit te voeren op alle dagopvanggroepen.