Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen doorgeven

1. Hoe kan ik de opvang wijzigen of opzeggen?

Je kunt je opvangvorm wijzigen door contact op te nemen met het team Klantadvies via 070 750 21 10. Zij helpen je graag verder.

Een aanvraag tot structurele wijziging van het aantal dagen of voor andere opvangdagen geldt als nieuwe aanmelding. Deze wijzigingen kun je aanvragen bij het team Klantadvies (070 750 21 10 of klantadvies@dakkindercentra.nl). De mogelijkheden zijn afhankelijk van een eventuele wachtlijst en de personele bezetting van de betreffende groep.

Opzeggen van één of meerdere dagen doe je schriftelijk of via e-mail (klantadvies@dakkindercentra.nl). We stellen het zeer op prijs als de reden van de opzegging vermeld wordt. Op de kindercentra zijn opzegformulieren beschikbaar. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van een maand, zoals ook vermeld in de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie Kinderopvang. Dak kindercentra hanteert de voorwaarden van deze brancheorganisatie. Zie www.kinderopvang.nl voor meer informatie over de brancheorganisatie Kinderopvang.

2. Als ik kies voor een andere opvangvorm of een ander aantal weken opvang per jaar, hoe snel gaat dit dan in?

Jouw aangepaste opvangvorm gaat in na 1 maand. Een uitzondering hierop is de periode tot 1 december. Wijzigingen die je voor deze datum aan ons doorgeeft, gaan in per 1 januari van het daarop volgende jaar.

3. Welke informatie moet ik bij de hand houden als ik het team Klantadvies om een opvangadvies vraag?

De medewerker van het team Klantadvies zal je vragen naar jouw toetsingsinkomen. De hoogte van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen bepaalt hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt. Het toetsingsinkomen (ook wel verzamelinkomen) is het totaal van inkomsten en aftrekposten in een jaar van jouw en je partner. Je kunt dit inkomen op verschillende manieren achterhalen:

  • Kijk op de achterzijde van de aanslag of het aangiftebiljet inkomstenbelasting van de Belastingdienst van het afgelopen jaar. Neem het bedrag over dat bij 'verzamelinkomen' vermeld staat. Deze methode geniet de voorkeur omdat dan ook de aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek meegenomen zijn. 
  • Via de rekenhulp van de Belastingdienst. Houd hiervoor je jaaropgaaf, aangifte of loonstrook bij de hand.
  • Met een recente loonstrook. Neem het bedrag over dat bij 'belastbaar maandloon' op je laatste loonstrook staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met twaalf. Tel hier 8 procent vakantiegeld en eventueel een dertiende maand bij op. Doe dit eventueel ook voor je partner en tel beide totalen bij elkaar op. Een nadeel van deze methode is dat er geen rekening wordt gehouden met aftrekposten als de hypotheekrenteaftrek.