Vakantietegoed en margedagen

Vakantietegoed en margedagen

1. Waarom kan ik maar tot 3 weken van te voren mijn vakanties wisselen?

Het is noodzakelijk om op een gegeven moment goed in kaart te hebben welke kinderen er op vakantie zijn en welke niet vlak voordat deze vakantieweken starten. Als dit continu wisselt vlak voordat de vakantieweken starten, is het lastig om de benodigde medewerkers goed in te plannen. In principe is dit dan ook niet mogelijk, mits de pedagogisch medewerker-kind ratio het toch toelaat. Daarvoor moet je wel contact opnemen met jouw unitmanager.

2. De school heeft een margedag. Wat betekent dat voor de opvang van mijn kind?

Basisscholen kennen de zogeheten margedagen voor het onderwijzend personeel. Een margedag is een vrije dag van school in verband met onderwijs gerelateerde taken en overleg. Op deze dagen biedt Dak kindercentra opvang (indien er een plaats beschikbaar is). Valt een margedag op een vaste opvangdag, dan krijg je hiervoor geen extra factuur. Je ontvangt alleen een factuur als je een margedag afneemt buiten je reguliere opvangdag(en) om.

3. Wat zijn de spelregels met betrekking tot het vakantietegoed?

Wanneer je een BSO-contract hebt van minder dan 52 weken, ontvang je vakantietegoed dat je kunt inzetten om vakantiedagen aan te vragen. Hier horen een paar spelregels bij:

Vakantietegoed

  • Dak kindercentra wijst per kalenderjaar een vakantietegoed toe bij een BSO-contract van minder dan 52 weken. Start de plaatsing na 1 januari, dan wordt het vakantietegoed naar verhouding berekend.
  • Wanneer je het aantal opvangdagen gedurende het jaar wijzigt, wordt het vakantietegoed opnieuw berekend naar rato het overige aantal maanden van het jaar. Als je minder dagen afneemt, krijg je ook minder tegoed toegekend. Na de wijziging kun je geen aanspraak maken op het tegoed dat je had vóór de wijziging.
  • Het vakantietegoed is geldig in het kalenderjaar waarin je het tegoed verkrijgt. Op 31 december komt eventueel tegoed dat over is te vervallen.

Aanvragen vakantiedagen/extra dagen

  • Je kunt opvang op vakantiedagen/extra dagen uiterlijk 3 weken voor de start van de schoolvakantie aanvragen in het ouderportal. Tijdige aanvragen die een reguliere opvangdag betreffen keuren we standaard goed. Aanvragen voor dagen buiten het contract worden goedgekeurd indien de leidster-kindratio dit toelaat. Bij aanvragen die je korter van tevoren indient, kunnen we deze garantie niet geven en loop je het risico dat er geen beschikbare plaatsen meer zijn.
  • Vakantiedagen neem je altijd per hele dag af. In het ouderportal vink je dan ook bij de aanvraag de ochtend én de middag aan.
  • Bij het aanvragen van vakantiedagen/extra dagen kun je in het ouderportal bij de ‘Betaling’ aangeven dat je hiervoor je vakantietegoed inzet. Wanneer je geen vakantietegoed meer hebt, moet de extra dag in rekening gebracht worden. Je selecteert dan ‘Berekenen op factuur’.

Voor meer kinderen tegelijk vakantiedagen/extra dagen aanvragen

  • Wanneer je voor al je kinderen tegelijk vakantiedagen/extra dagen wilt aanvragen, geef je in de aanvraag bij ‘Verwerking’ aan dat de aanvraag in zijn geheel beoordeeld moet worden. De aanvraag wordt dan alleen verwerkt als deze voor alle kinderen is goedgekeurd. Wordt de aanvraag voor 1 kind afgekeurd, dan vervalt de aanvraag en hoef je niks te annuleren.

Annuleren van vakantiedagen/extra dagen

  • Je kunt een goedgekeurde vakantiedag/extra dag tot maximaal 30 dagen van tevoren annuleren. Annuleer je de dag niet, maar maak je er ook geen gebruik van, dan vervalt het tegoed van deze dag of brengen we de dag in rekening (afhankelijk van de betaalwijze waar je voor gekozen hebt).


Voor meer informatie over het aanvragen van vakantiedagen/extra dagen kun je de handleiding ‘Vakanties aanvragen in het ouderportal’ raadplegen. Deze vind je bij de ´Veelgestelde vragen´ in het ouderportal.