Soorten kinderopvang

Soorten kinderopvang

1. Wat voor kinderopvang biedt Dak kindercentra?

Dak kindercentra biedt verschillende soorten opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Wanneer je de hele dag, of een deel hiervan, werkt of studeert, kan je kind tot 4 jaar terecht bij de hele of halve dagopvang of schooltijdenopvang. Peuters kunnen gezellig samen spelen op de peuteropvang. Daarnaast is er de verlengde peuteropvang. Deze vorm van peuteropvang is geschikt voor peuters van 2 tot 4 jaar en biedt ruimere openingstijden (08.30 - 15.00 uur) dan de reguliere peuteropvang. Heb je een schoolgaand kind, dan kun je gebruikmaken van de buitenschoolse opvang waarbij wij je kind van school ophalen. Daarnaast biedt Dak kindercentra op een aantal centra vakantieopvang, voorschoolse opvang, flexibele opvang en dag-, avond- en weekendopvang.

2. Op welke groepen biedt Dak kindercentra halve dagopvang?

Halve dagopvang is in principe op elke dagopvanggroep mogelijk, mits er plek is. Op enkele locaties is er een wachtlijst voor de hele dagopvang (op de populaire dagen dinsdag en donderdag) en biedt Dak kindercentra daarom nog niet (op alle dagen) halve dagopvang. Aanvragen voor hele dagopvang krijgen voorrang op halve dagopvang aanvragen. Er zijn maximaal 2 kindplaatsen voor halve dagopvang per groep beschikbaar. Let op: in sommige gevallen is halve dagopvang financieel niet aantrekkelijk. Neem dus altijd contact op met Klantadvies om samen te bepalen wat voor jou de meest gunstige keuzes zijn.

3. Waar biedt Dak kindercentra de verlengde peuteropvang en de schooltijdenopvang niet op alle dagopvanglocaties?

Het wel of niet aanbieden van deze opvangvormen op een dagopvanglocaties is afhankelijk van het animo van klanten en de ruimte die Dak kindercentra op locaties hiervoor beschikbaar heeft.

4. Hoe kies ik mijn opvangvorm en geef ik mijn vakantieweken door?

Het team Klantadvies adviseert je graag bij je keuze voor de juiste opvangvorm passend bij jouw situatie. Heb je zelf al een keuze gemaakt, geef dit dan door aan het team Klantadvies via 070 750 21 10 of klantadvies@dakkindercentra.nl.

  • Je kunt je opvangvorm 1 keer per jaar wijzigen;
  • In het geval van een vakantiecontract kun je bij de buitenschoolse opvang (BSO) alleen vakantieweken kiezen waarin de samenwerkende scholen van de locatie i.v.m. de schoolvakantie gesloten is. (schoolvakanties van andere scholen kunnen afwijkend zijn);
  • Je kunt alleen hele vakantiedagen afnemen van 10,5 uur.
  • Je kunt voor BSO-contracten met minder dan 52 weken, vakantieweken aanvragen via het ouderportal. In het ouderportal ontvang je hiervoor elk kalenderjaar een vakantietegoed behorend bij de opvangvorm die je hebt gekozen. BSO-contracten op basis van 52 weken staan al ingepland voor alle vakanties. Het tegoed is geldig voor het lopende kalenderjaar;
  • Je kunt opvang in de vakantie tot maximaal 3 weken voor de start van de schoolvakantie aanvragen om zeker te zijn van een plek, daarna kan de aanvraag alleen worden toegekend op basis van beschikbaarheid;
  • Indien je bij de hele dagopvang kiest voor 48 of 49 weken, kun je uit alle 52 weken vakantieweken kiezen en deze per e-mail doorgeven aan het team Klantadvies klantadvies@dakkindercentra.nl.

 

 

Rondleiding aanvragen
* Verplicht veld

Het laatste nieuws

Help kwetsbare kinderen!

Haagse mazelenbesmetting niet bij..

Nina Dak opent VVE peuteropvang!

Kinderopvang: goed voor ouders, maar ook voor kinderen!

Goede kinderopvang is een verrijking voor kinderen. Het draagt positief bij aan hun sociale én cognitieve ontwikkeling. Benieuwd hoe dat precies zit?

Waarom kinderopvang?