Praktische informatie

Praktische informatie

1. Wat zijn de openingstijden?

Kinderdagverblijf 

07.30 - 18.00 uur

Halve dagopvang

 

 

07.30 - 13.00 uur of 12.30 - 18.00 uur

 

 

Schooltijdenopvang

 

 

08.00 - 15.30 uur

 

 

Verlengde dagopvang 's ochtends

 

 

vanaf 06.30 uur

Verlengde dagopvang 's middags

 

 

tot 19.00 uur

Peuteropvang

 

 

op te vragen bij de peuteropvang

Verlengde peuteropvang

 

 

08.30 - 15.00 uur

 

Buitenschoolse opvang

 

na schooltijd tot 18.30 uur

Verlengde buitenschoolse opvang

 

 

tot 19.00 uur

Voorschoolse opvang (VSO)

 

 

07.30 - 08.30 uur

Vakantieopvang

 

 

08.00 - 18.30 uur

Extra opvang vrijdagmiddag

 

 

tot 15.00 uur

 

 

Flexibele opvang

Doordeweeks: 06.30 - 20.00 uur
In het weekend: 06.30 - 23.30 uur

 

 

 

2. Wat zijn de sluitingsdagen?

Dak kindercentra sluit op een aantal vastgestelde dagen. Hieronder vind je de sluitingsdagen van het hoofdkantoor en de kindercentra tot eind 2019.

2018

  • Dinsdag 25 december (1e Kerstdag)
  • Woensdag 26 december (2e Kerstdag)

2019

  • Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
  • Maandag 22 april (2e Paasdag)
  • Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
  • Maandag 10 juni (2e Pinksterdag)
  • Woensdag 25 december (1e Kerstdag)
  • Donderdag 26 december (2e Kerstdag)

Op 5, 24 en 31 december sluiten de kindercentra om 17.00 uur.

De dag-, avond- & weekendopvang is alleen gesloten op 31 december van 17.00 uur tot 2 januari 06.30 uur. Dit is onder voorbehoud van wijzigingen.

Peuteropvang

Alleen tijdens de schoolvakanties (van de samenwerkende school) en op bovenstaande nationale feestdagen is de peuteropvang gesloten. Aangezien de schoolvakanties kunnen wisselen per school, zijn de sluitingsdagen van de peuteropvangcentra niet allemaal hetzelfde. De exacte sluitingsdagen van jouw peuteropvang kun je daarom het beste bij de peuteropvang zelf opvragen.

3. Zijn alle centra van Dak kindercentra geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)?

Ja, al onze kindercentra zijn geregistreerd in het LRK. In het LRK zijn alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRK staat. De registratiebewijzen vind je op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

4. Het kindercentrum werkt niet samen met mijn school. Wat voor gevolgen heeft dat?

Wanneer je gebruikmaakt van een kindercentrum dat niet samenwerkt met jouw school, kunnen wij alleen buitenschoolse opvang bieden in de schoolvakanties en op margedagen van de school, indien deze overeenkomen met de bij ons aangesloten scholen. Het is van belang dat je kind met eigen vervoer naar het kindercentrum komt. Plaatsing is alleen mogelijk wanneer de aankomsttijd op de locatie van jouw kind vooraf met de pedagogisch medewerkers is overlegd en goedgekeurd.

5. Worden er extra uren gerekend voor opvang op Goede Vrijdag?

Goede Vrijdag is door Dak kindercentra als een margedag aangemerkt. Dat betekent dat als je op de vrijdag een BSO-contract hebt je geen extra uren voor deze dag hoeft te betalen.

6. Zijn er extra kosten verbonden aan opvang op Prinsjesdag?

Prinsjesdag is door Dak kindercentra als een margedag aangemerkt. Dat betekent dat als je op de dinsdag een BSO-contract hebt je geen extra uren voor deze dag hoeft te betalen.