Kosten

Kosten

1. Hoe berekent Dak kindercentra de uren?

Bij het berekenen van de uren gaat Dak kindercentra steeds uit van een gemiddelde per jaar. Klik hier voor de tarieven van 2018.

Kinderdagverblijf | 0-4 jaar:
Voor 1 dag op de dagopvang wordt 10,5 uur gerekend. Als een kind 5 dagen per week naar de dagopvang gaat, ziet de berekening op maandelijkse basis er als volgt uit:

10,50 uur x 5 dagen = 52,50 uur per week
52,50 uur per week x 52 weken = 2.730 uur per jaar
Totaal: 2.730 uur per jaar/12 maanden = 227,50 uur per maand

Als een kind 3 dagen per week gedurende 49 weken per jaar naar de dagopvang gaat, ziet de berekening op maandelijkse basis er als volgt uit:

10,50 uur x 3 dagen = 31,50 uur per week
31,50 uur per week x 49 weken = 1.543,50 per jaar
Totaal: 1.543,50 uur per jaar/12 maanden = 128,63 uur per maand

Buitenschoolse opvang | 4-13 jaar:
Dak kindercentra rekent voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 3,5 uur (voor de locaties die vanaf 15.00 uur* geopend zijn). Voor de woensdag 6,5 uur. In de vakantie maakt je kind heel de dag gebruik van de BSO, wat neerkomt op 10,5 uur per dag. Dak kindercentra rekent dan de prijs over 52 weken (40 schoolweken en 12 vakantieweken).

Als een kind 5 dagen per week naar de BSO 52 weken gaat, ziet de berekening op maandelijkse basis er als volgt uit:

Tijdens schoolweken 
3,50 uur x 4 dagen = 14,00 uur 
6,50 uur x 1 dag = 6,50 uur 
Opgeteld: 14,00 uur + 6,50 uur = 20,50 uur per week
 

Tijdens vakantieweken
10,5 uur x 5 dagen = 52,5 uur
Opgeteld: 51,25 uur per week

Margedagen
7 uur x 5 dagen = 35 uur per jaar

 40 schoolweken x 20,50 uur per week = 820 uur per jaar
12 vakantieweken x 52,5 uur per week = 630 uur per jaar

35 uur margedagen per jaar


Totaal: 820 uur + 630 + 35 uur = 1.485 uur per jaar/12 maanden = 123,75 uur per maand

Als een kind 5 dagen per week naar de BSO 48 weken gaat (voor de locaties die vanaf 15.00 uur* geopend zijn), ziet de berekening op maandelijkse basis er als volgt uit:

Tijdens schoolweken
3,50 uur x 4 dagen = 14,00 uur
6,50 uur x 1 dag = 6,50 uur
Opgeteld: 20,50 uur per week

Tijdens vakantieweken
10,5 uur x 5 dagen = 52,5 uur
Opgeteld: 52,5 uur per week

Margedagen
7 uur x 5 dagen = 35 uur per jaar

40 schoolweken x 20,50 uur per week = 820 uur per jaar
8 vakantieweken x 52,5 uur per week = 420 uur per jaar

Margedagen = 35 uur per jaar


Totaal: 820 uur + 420 uur + 35 uur= 1.275 uur per jaar/12 maanden = 106,25 uur per maand

* Er zijn meer variaties door afwijkende eindtijden van scholen. Als je school afwijkt, kun je het beste gebruikmaken van onze rekentool (www.dakkindercentra.nl/rekentool) voor een exacte berekening van de uren.

2. Waarom is de uurprijs hoger bij een contract van minder dan 52 weken?

Als je kiest voor een contract van minder dan 52 weken (bijvoorbeeld 49 weken in de dagopvang of 48, 46 of 40 weken in de BSO) dan is de uurprijs hoger dan bij een contract van 52 weken. Hiertoe zijn wij genoodzaakt omdat wij niet alle kosten die we moeten maken om je goede opvang te bieden, kunnen flexibiliseren. Denk hierbij aan huurcontracten van onze panden, opleidingskosten of de onderhoudskosten voor alarminstallaties en brandmeldcentrales etc.

3. Mijn kind kan op een feestdag niet naar het kindercentrum komen. Kan ik deze dag ruilen voor een andere dag en worden de uren doorberekend?

Natuurlijk is het mogelijk om een vaste opvangdag te ruilen voor een andere dag. Dit geldt echter niet voor nationale feestdagen en hele weken. We moeten volgens de wet voldoen aan een aantal regels rondom het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers per groep. Daarom zijn er een paar spelregels waar we rekening mee moeten houden bij het ruilen van een dag.

  • Je kunt alleen ruilen binnen het lopende kalenderjaar. 
  • Ruilen kan alleen als de pedagogisch medewerker-kind ratio dit toelaat. 
  • Alleen losse dagen komen voor ruilen in aanmerking, geen hele weken.
  • Je kunt een dag binnen 3 maanden ruilen, zodat je voldoende tijd hebt om de geruilde dag te gebruiken. Uiteraard moet je dit van tevoren aanvragen. Dit kan bij de pedagogisch medewerkers op de groep van je kind(eren). 
  • Vraag minimaal één dag van tevoren je ruildag op het kindercentrum aan. Hoe eerder je de ruildag aanvraagt, hoe groter de kans dat aan je verzoek kan worden voldaan. 
  • Ruilen kan niet met terugwerkende kracht. Bij het aanvragen van de ruildag liggen zodoende de reguliere opvangdag als de gewenste ruildag in de toekomst.
  • Voor het incidentieel ruilen van groep en dag rekenen we geen kosten mits de ruildag een gelijkwaardig aantal opvanguren heeft.

4. Moet ik de uren in de vakantie apart betalen?

Het aantal BSO-uren is inclusief de vakantieopvang op de dagen dat je kind geplaatst is. Het aantal uren wordt berekend per jaar en wordt dan door 12 maanden gedeeld. Je betaalt dan ook elke maand hetzelfde bedrag en krijgt daardoor geen hogere rekening in de vakantiemaanden. Zowel de BSO 48 weken, BSO 46 weken als de BSO 40 weken zijn in combinatie met losse vakantieopvang uit te breiden tot elk gewenst aantal opvangweken tussen 40 en 52 weken. Aan jou de keuze wat je het makkelijkst vindt.

5. Kan Dak kindercentra helpen bij het berekenen van de kosten?

Ja, dat doen we graag. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Je kunt gebruikmaken van de Dak Rekentool. Met deze tool reken je zelf gemakkelijk uit wat je kunt verwachten qua kosten. Daarnaast is de tool erg handig om de kosten van de verschillende producten te vergelijken. Zo krijg je snel inzicht in de verschillen tussen opvang voor 52 weken of 48 weken bijvoorbeeld.
  • De medewerkers van het team Klantadvies maken ook graag een berekening voor je. Neem voor een vrijblijvend advies contact op met het team Klantadvies via 070 750 21 10.
Rondleiding aanvragen
* Verplicht veld

Het laatste nieuws

Dak kindercentra zet geen stints..

Geschokt door het ongeval in Oss

Kinderopvang minder duur dan je..

Kinderopvang: goed voor ouders, maar ook voor kinderen!

Goede kinderopvang is een verrijking voor kinderen. Het draagt positief bij aan hun sociale én cognitieve ontwikkeling. Benieuwd hoe dat precies zit?

Waarom kinderopvang?