Inschrijven

Inschrijven

1. Hoe kan ik mijn (nog ongeboren) kind inschrijven?

Inschrijven voor hele of halve dagopvang bij Dak kindercentra is mogelijk vanaf het begin van de zwangerschap, of wanneer het moment van adoptie bekend is. Buitenschoolse opvang volgend op dagopvang moet je apart inschrijven. Inschrijven is kosteloos en kan op de volgende manieren:

 • Via de website door middel van het inschrijfformulier. 
 • Telefonisch (070 750 21 10). Een medewerker van het team Klantadvies plaatst je kind dan direct op de wachtlijst en informeert je over plaatsingsmogelijkheden, kosten en overige voorwaarden.
 • Via het informatiepakket. Dit kun je via de website of telefonisch opvragen. Bij dit pakket zit een inschrijfformulier.

Na inschrijving ontvang je een bevestiging waarin wij je informeren over onze werkwijze rondom plaatsing en eventuele wachtlijsten. De bevestiging is ook ter controle en aanvulling van de door ons geregistreerde gegevens.

2. Hoe lang is de wachttijd?

Of er direct plaats is op een kindercentrum is van een aantal zaken afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de opvangdag en de leeftijd van je kind. Ook verschilt het per kindercentrum. Het team Klantadvies bekijkt graag samen met jou, naar aanleiding van je wensen en voorkeuren, wat de mogelijkheden zijn. Neem hiervoor contact op met het team Klantadvies via 070 750 21 10 of klantadvies@dakkindercentra.nl.

3. Wanneer krijg je voorrang?

Bij instroom houden we rekening met de leeftijd van het kind in relatie tot de leeftijdverdeling van elke groep. De evenredige leeftijdopbouw zorgt dat de wettelijke bepaling van de pedagogisch medewerker/kindratio (conform Wet Kinderopvang) gegarandeerd blijft en de doorstroom geleidelijk kan verlopen. Daardoor wordt er niet altijd in volgorde van binnenkomst geplaatst. Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking komen voor één plaats, dan gelden de volgende voorrangscriteria:

 • Kinderen van eigen medewerkers gaan voor: zonder medewerkers kunnen we geen kinderen opvangen.
 • Bestaande klanten hebben bij Dak kindercentra voorrang bij:
  • Uitbreiding of wijziging van het aantal dagdelen van een geplaatst kind; 
  • Tweede en eventueel volgende kinderen uit één gezin; 
  • Kinderen die van dagopvang of peuteropvang naar buitenschoolse opvang doorstromen;
  • Verhuizing naar een ander centrum van Dak kindercentra.
 • Voorrang voor aanmeldingen voor twee of meer dagen per week op aanmeldingen voor slechts één dag per week.

Als geen van de kinderen die in aanmerking komen voor één plaats onder de voorrangscriteria vallen, dan wordt het langst ingeschreven kind als eerste geplaatst. Voorrang geeft geen garantie op tijdige plaatsing voor alle gewenste opvangdagen.

4. Is er eerder plek op minder gewilde dagen?

Dinsdag en donderdag zijn over het algemeen de meest gewilde dagen. Meestal zullen de woensdag en/of vrijdag eerder beschikbaar zijn. Als je flexibel bent qua dagen of qua centra verhoogt dit de kans op een snelle plaatsing. Daarbij biedt de woensdag je het voordeel in de BSO van een langere middag en daardoor meer mogelijkheden voor activiteiten.

5. Gaat mijn kind automatisch over van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang?

Een plek op de dagopvang betekent niet automatisch een plek op de buitenschoolse opvang (BSO). Je moet je kind hier apart voor inschrijven. Alle scholen zijn namelijk gekoppeld aan een buitenschoolse opvanglocatie. Dus je schoolkeuze bepaalt de opvanglocatie. Wij adviseren om je zo snel mogelijk in te schrijven voor de BSO, er kunnen namelijk wachtlijsten voorkomen. In de praktijk blijkt vaak dat de maandag, dinsdag en donderdag favoriet zijn. Wellicht is voor jou opvang op woensdag of vrijdag een optie.

Rondleiding aanvragen
* Verplicht veld

Het laatste nieuws

Help kwetsbare kinderen!

Haagse mazelenbesmetting niet bij..

Nina Dak opent VVE peuteropvang!

Kinderopvang: goed voor ouders, maar ook voor kinderen!

Goede kinderopvang is een verrijking voor kinderen. Het draagt positief bij aan hun sociale én cognitieve ontwikkeling. Benieuwd hoe dat precies zit?

Waarom kinderopvang?