Kosten peuteropvang

Kosten peuteropvang

1. Wat ga ik betalen voor de peuteropvang?

Voor peuteropvang betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage. In het stappenplan tegemoetkoming kun je zien welke tegemoetkomingen je kunt aanvragen en hoe je dit kunt doen.

2. Heb ik bij peuteropvang recht op kinderopvangtoeslag?

Om kinderopvangtoeslag te ontvangen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Op www.toeslagen.nl kun je bekijken of je recht hebt op kinderopvangtoeslag en hoe je deze kunt aanvragen. Wil je zien wat de nettokosten zijn voor peuteropvang bij Dak kindercentra, bekijk dan de ouderbijdrage tabel Den Haag of ouderbijdrage tabel Voorburg.

Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, kun je dit direct op de rekening van Dak kindercentra (IBAN NL39 INGB 0000 7631 93) laten storten. Je hoeft dan uitsluitend je eigen bijdrage te betalen.

3. Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag. Wat nu?

Is je kind tussen de 2,5 en 4 jaar? Dan kom je in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente voor 240 uur per jaar. Je betaalt zelf een inkomensafhankelijke bijdrage en de gemeente betaalt de rest. Maak hiervoor gebruik van een van onderstaande formulieren (afhankelijk van de gemeente waar je woont) en vraag een gratis inkomensverklaring van 2016 aan. Deze kun je met je DigiD online downloaden op de website van de Belastingdienst. Beide verklaringen stuur je naar klantadvies@dakkindercentra.nl.

4. Wat is de ouderbijdrage als ik geen recht heb op kinderopvangtoeslag?

De bijdrage wordt door ons vastgesteld aan de hand van het inkomen (van jou en je partner samen) op dezelfde wijze als voor ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Wanneer je geen recht op kinderopvangtoeslag hebt, kun je voor 240 uur per jaar (40 weken) een tegemoetkoming ontvangen van de gemeente. Maak hiervoor gebruik van een van onderstaande formulieren (afhankelijk van de gemeente waar je woont) en vraag een inkomensverklaring aan (van jou en je partner) via de Belastingdienst. Gebruik hiervoor je DigiD. Heb je deze nog niet, vraag deze dan aan via https://digid.nl/aanvragen. Stuur beide verklaringen naar ons toe via klantadvies@dakkindercentra.nl onder vermelding van jouw debiteurnummer. Wij berekenen vervolgens de hoogte van je eigen bijdrage. Zonder inkomensverklaring berekenen wij het tarief op basis van de hoogste inkomensklasse.

5. Ik woon in een andere gemeente dan waar mijn kind naar de peuteropvang gaat. Kom ik nog wel in aanmerking voor de gemeentelijke tegemoetkoming?

Ja, dit geldt voor de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Woon je in een andere gemeente, neem dan contact op met je eigen gemeente om te bekijken of je in aanmerking komt voor een gemeentelijke toeslag.

6. Mijn inkomen wijzigt. Wat moet ik doen?

Ontvang je kinderopvangtoeslag?
Ga je meer of minder verdienen en heb je recht op kinderopvangtoeslag? Pas je inkomen dan aan via Mijn Toeslagen.

Ontvang je een gemeentelijke tegemoetkoming?
Ontvang je een gemeentelijke tegemoetkoming en ga je minder verdienen? Lever bij ons je gewijzigde inkomensgegevens aan waaruit dit blijkt. Op basis hiervan kunnen wij een herinschaling aanvragen bij de gemeente. Ga je meer verdienen? Dan hoef je niets te doen.

Baan kwijt?
Bij baanverlies stuur je ons de uitkeringsbeschikking van het UWV. Op basis hiervan kunnen wij een her-inschaling aanvragen bij de gemeente.

7. Ik kom ineens wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Wat moet ik doen?

Kom je tijdens de plaatsing van jouw kind op de peuteropvang toch in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan vervalt je recht op de gemeentelijke tegemoetkoming. Je bent verplicht dit aan ons te melden. Je kunt vervolgens de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst aanvragen.

8. Mijn kind heeft een Ooievaarspas (gemeente Den Haag). Krijg ik dan korting op de kosten?

Vanaf het moment dat je kind 2,5 jaar is, betaalt de gemeente het deel dat je normaal zelf zou moeten bijdragen. Wij hebben hiervoor een kopie van de Ooievaarspas nodig. Stuur deze naar klantadvies@dakkindercentra.nl.