Vragen?

Misschien heb je vragen, die anderen al eerder hebben gesteld. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen en onze antwoorden daarop.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op. Het team Klantadvies is elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via 070 750 21 10.

Om contact op te nemen met de afdeling Financiële Zaken kun je elke werkdag tussen 08.30 en 12.30 uur bellen naar 070 750 21 40. Voor overige zaken kun je het algemene nummer 070 750 21 00 bellen.

Maar je kunt natuurlijk ook een bericht achterlaten door het contactformulier in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Soorten kinderopvang

1. Wat voor kinderopvang biedt Dak kindercentra?

Dak kindercentra biedt verschillende soorten opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Wanneer je de hele dag, of een deel hiervan, werkt of studeert, kan je kind tot 4 jaar terecht bij de hele of halve dagopvang of schooltijdenopvang. Peuters kunnen gezellig samen spelen op de peuteropvang. Daarnaast is er de verlengde peuteropvang. Deze vorm van peuteropvang is geschikt voor peuters van 2 tot 4 jaar en biedt ruimere openingstijden (08.30 - 15.00 uur) dan de reguliere peuteropvang. Heb je een schoolgaand kind, dan kun je gebruikmaken van de buitenschoolse opvang waarbij wij je kind van school ophalen. Daarnaast biedt Dak kindercentra op een aantal centra vakantieopvang, voorschoolse opvang, flexibele opvang en dag-, avond- en weekendopvang.

2. Op welke groepen biedt Dak kindercentra halve dagopvang?

Halve dagopvang is in principe op elke dagopvanggroep mogelijk, mits er plek is. Op enkele locaties is er een wachtlijst voor de hele dagopvang (op de populaire dagen dinsdag en donderdag) en biedt Dak kindercentra daarom nog niet (op alle dagen) halve dagopvang. Aanvragen voor hele dagopvang krijgen voorrang op halve dagopvang aanvragen. Er zijn maximaal 2 kindplaatsen voor halve dagopvang per groep beschikbaar. Let op: in sommige gevallen is halve dagopvang financieel niet aantrekkelijk. Neem dus altijd contact op met Klantadvies om samen te bepalen wat voor jou de meest gunstige keuzes zijn.

3. Waar biedt Dak kindercentra de verlengde peuteropvang en de schooltijdenopvang niet op alle dagopvanglocaties?

Het wel of niet aanbieden van deze opvangvormen op een dagopvanglocaties is afhankelijk van het animo van klanten en de ruimte die Dak kindercentra op locaties hiervoor beschikbaar heeft.

4. Hoe kies ik mijn opvangvorm en geef ik mijn vakantieweken door?

Het team Klantadvies adviseert je graag bij je keuze voor de juiste opvangvorm passend bij jouw situatie. Heb je zelf al een keuze gemaakt, geef dit dan door aan het team Klantadvies via 070 750 21 10 of klantadvies@dakkindercentra.nl.

 • Je kunt je opvangvorm 1 keer per jaar wijzigen;
 • In het geval van een vakantiecontract kun je bij de buitenschoolse opvang (BSO) alleen vakantieweken kiezen waarin de samenwerkende scholen van de locatie i.v.m. de schoolvakantie gesloten is. (schoolvakanties van andere scholen kunnen afwijkend zijn);
 • Je kunt alleen hele vakantiedagen afnemen van 10,5 uur.
 • Je kunt voor BSO-contracten met minder dan 52 weken, vakantieweken aanvragen via het ouderportal. In het ouderportal ontvang je hiervoor elk kalenderjaar een vakantietegoed behorend bij de opvangvorm die je hebt gekozen. BSO-contracten op basis van 52 weken staan al ingepland voor alle vakanties. Het tegoed is geldig voor het lopende kalenderjaar;
 • Je kunt opvang in de vakantie tot maximaal 3 weken voor de start van de schoolvakantie aanvragen om zeker te zijn van een plek, daarna kan de aanvraag alleen worden toegekend op basis van beschikbaarheid;
 • Indien je bij de hele dagopvang kiest voor 48 of 49 weken, kun je uit alle 52 weken vakantieweken kiezen en deze per e-mail doorgeven aan het team Klantadvies klantadvies@dakkindercentra.nl.

Inschrijven

1. Hoe kan ik mijn (nog ongeboren) kind inschrijven?

Inschrijven voor hele of halve dagopvang bij Dak kindercentra is mogelijk vanaf het begin van de zwangerschap, of wanneer het moment van adoptie bekend is. Buitenschoolse opvang volgend op dagopvang moet je apart inschrijven. Inschrijven is kosteloos en kan op de volgende manieren:

 • Via de website door middel van het inschrijfformulier. 
 • Telefonisch (070 750 21 10). Een medewerker van het team Klantadvies plaatst je kind dan direct op de wachtlijst en informeert je over plaatsingsmogelijkheden, kosten en overige voorwaarden.
 • Via het informatiepakket. Dit kun je via de website of telefonisch opvragen. Bij dit pakket zit een inschrijfformulier.

Na inschrijving ontvang je een bevestiging waarin wij je informeren over onze werkwijze rondom plaatsing en eventuele wachtlijsten. De bevestiging is ook ter controle en aanvulling van de door ons geregistreerde gegevens.

2. Hoe lang is de wachttijd?

Of er direct plaats is op een kindercentrum is van een aantal zaken afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de opvangdag en de leeftijd van je kind. Ook verschilt het per kindercentrum. Het team Klantadvies bekijkt graag samen met jou, naar aanleiding van je wensen en voorkeuren, wat de mogelijkheden zijn. Neem hiervoor contact op met het team Klantadvies via 070 750 21 10 of klantadvies@dakkindercentra.nl.

3. Wanneer krijg je voorrang?

Bij instroom houden we rekening met de leeftijd van het kind in relatie tot de leeftijdverdeling van elke groep. De evenredige leeftijdopbouw zorgt dat de wettelijke bepaling van de pedagogisch medewerker/kindratio (conform Wet Kinderopvang) gegarandeerd blijft en de doorstroom geleidelijk kan verlopen. Daardoor wordt er niet altijd in volgorde van binnenkomst geplaatst. Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking komen voor één plaats, dan gelden de volgende voorrangscriteria:

 • Kinderen van eigen medewerkers gaan voor: zonder medewerkers kunnen we geen kinderen opvangen.
 • Bestaande klanten hebben bij Dak kindercentra voorrang bij:
  • Uitbreiding of wijziging van het aantal dagdelen van een geplaatst kind; 
  • Tweede en eventueel volgende kinderen uit één gezin; 
  • Kinderen die van dagopvang of peuteropvang naar buitenschoolse opvang doorstromen;
  • Verhuizing naar een ander centrum van Dak kindercentra.
 • Voorrang voor aanmeldingen voor twee of meer dagen per week op aanmeldingen voor slechts één dag per week.

Als geen van de kinderen die in aanmerking komen voor één plaats onder de voorrangscriteria vallen, dan wordt het langst ingeschreven kind als eerste geplaatst. Voorrang geeft geen garantie op tijdige plaatsing voor alle gewenste opvangdagen.

4. Is er eerder plek op minder gewilde dagen?

Dinsdag en donderdag zijn over het algemeen de meest gewilde dagen. Meestal zullen de woensdag en/of vrijdag eerder beschikbaar zijn. Als je flexibel bent qua dagen of qua centra verhoogt dit de kans op een snelle plaatsing. Daarbij biedt de woensdag je het voordeel in de BSO van een langere middag en daardoor meer mogelijkheden voor activiteiten.

5. Gaat mijn kind automatisch over van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang?

Een plek op de dagopvang betekent niet automatisch een plek op de buitenschoolse opvang (BSO). Je moet je kind hier apart voor inschrijven. Alle scholen zijn namelijk gekoppeld aan een buitenschoolse opvanglocatie. Dus je schoolkeuze bepaalt de opvanglocatie. Wij adviseren om je zo snel mogelijk in te schrijven voor de BSO, er kunnen namelijk wachtlijsten voorkomen. In de praktijk blijkt vaak dat de maandag, dinsdag en donderdag favoriet zijn. Wellicht is voor jou opvang op woensdag of vrijdag een optie.

Kosten

1. Hoe berekent Dak kindercentra de uren?

Bij het berekenen van de uren gaat Dak kindercentra steeds uit van een gemiddelde per jaar. Klik hier voor de tarieven van 2019.

Kinderdagverblijf | 0-4 jaar:
Voor 1 dag op de dagopvang wordt 10,5 uur gerekend. Als een kind 5 dagen per week naar de dagopvang gaat, ziet de berekening op maandelijkse basis er als volgt uit:

10,50 uur x 5 dagen = 52,50 uur per week
52,50 uur per week x 52 weken = 2.730 uur per jaar
Totaal: 2.730 uur per jaar/12 maanden = 227,50 uur per maand

Als een kind 3 dagen per week gedurende 49 weken per jaar naar de dagopvang gaat, ziet de berekening op maandelijkse basis er als volgt uit:

10,50 uur x 3 dagen = 31,50 uur per week
31,50 uur per week x 49 weken = 1.543,50 per jaar
Totaal: 1.543,50 uur per jaar/12 maanden = 128,63 uur per maand

Buitenschoolse opvang | 4-13 jaar:
Dak kindercentra rekent voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 3,5 uur (voor de locaties die vanaf 15.00 uur* geopend zijn). Voor de woensdag 6,5 uur. In de vakantie maakt je kind heel de dag gebruik van de BSO, wat neerkomt op 10,5 uur per dag. Dak kindercentra rekent dan de prijs over 52 weken (40 schoolweken en 12 vakantieweken).

Als een kind 5 dagen per week naar de BSO 52 weken gaat, ziet de berekening op maandelijkse basis er als volgt uit:

Tijdens schoolweken 
3,50 uur x 4 dagen = 14,00 uur 
6,50 uur x 1 dag = 6,50 uur 
Opgeteld: 14,00 uur + 6,50 uur = 20,50 uur per week
 

Tijdens vakantieweken
10,5 uur x 5 dagen = 52,5 uur
Opgeteld: 51,25 uur per week

Margedagen
7 uur x 5 dagen = 35 uur per jaar

 40 schoolweken x 20,50 uur per week = 820 uur per jaar
12 vakantieweken x 52,5 uur per week = 630 uur per jaar

35 uur margedagen per jaar


Totaal: 820 uur + 630 + 35 uur = 1.485 uur per jaar/12 maanden = 123,75 uur per maand

Als een kind 5 dagen per week naar de BSO 48 weken gaat (voor de locaties die vanaf 15.00 uur* geopend zijn), ziet de berekening op maandelijkse basis er als volgt uit:

Tijdens schoolweken
3,50 uur x 4 dagen = 14,00 uur
6,50 uur x 1 dag = 6,50 uur
Opgeteld: 20,50 uur per week

Tijdens vakantieweken
10,5 uur x 5 dagen = 52,5 uur
Opgeteld: 52,5 uur per week

Margedagen
7 uur x 5 dagen = 35 uur per jaar

40 schoolweken x 20,50 uur per week = 820 uur per jaar
8 vakantieweken x 52,5 uur per week = 420 uur per jaar

Margedagen = 35 uur per jaar


Totaal: 820 uur + 420 uur + 35 uur= 1.275 uur per jaar/12 maanden = 106,25 uur per maand

* Er zijn meer variaties door afwijkende eindtijden van scholen. Als je school afwijkt, kun je het beste gebruikmaken van onze rekentool (www.dakkindercentra.nl/rekentool) voor een exacte berekening van de uren.

2. Waarom is de uurprijs hoger bij een contract van minder dan 52 weken?

Als je kiest voor een contract van minder dan 52 weken (bijvoorbeeld 49 weken in de dagopvang of 48, 46 of 40 weken in de BSO) dan is de uurprijs hoger dan bij een contract van 52 weken. Hiertoe zijn wij genoodzaakt omdat wij niet alle kosten die we moeten maken om je goede opvang te bieden, kunnen flexibiliseren. Denk hierbij aan huurcontracten van onze panden, opleidingskosten of de onderhoudskosten voor alarminstallaties en brandmeldcentrales etc.

3. Mijn kind kan op een feestdag niet naar het kindercentrum komen. Kan ik deze uren op een ander moment inzetten?

Natuurlijk is het mogelijk om de uren van een vaste opvangdag op een ander moment in te zetten wanneer je je kind tijdig afmeldt. Dit geldt echter niet voor nationale feestdagen en hele weken. Opgebouwd afwezigheidstegoed kun je, indien de personele bezetting het toelaat, op een ander moment inzetten. Voor het inzetten van dit afwezigheidstegoed is een aantal spelregels opgesteld:

 • Als je kind een dag niet komt, meld je hem/haar af via het ouderportal, hiermee bouw je automatisch een afwezigheidstegoed op.
 • Het afwezigheidstegoed is geldig binnen het lopende kalenderjaar en niet mee te nemen naar een volgend jaar.
 • Je kunt maximaal 52,5 uur afwezigheidstegoed opbouwen.
 • Het afwezigheidstegoed kun je inzetten voor een extra dag, welke je via het ouderportal kunt aanvragen.
 • De pedagogisch medewerkers van de groep beoordelen of er plek is op de gewenste dag en of de personele bezetting het toelaat.
 • Indien de aanvraag wordt afgekeurd, wordt het afwezigheidstegoed automatisch teruggeboekt. Heb je reeds het maximale afwezigheidstegoed van 52,5 uur opgebouwd, dan komen de uren te vervallen.
 • Je kunt je niet afmelden voor Nationaal erkende feestdagen en sluitingsdagen. Deze dagen komen dan ook niet in aanmerking voor afwezigheidstegoed.
 • Vraag minimaal één werkdag van tevoren een dag met je afwezigheidstegoed aan in het ouderportal. Hoe eerder je de extra dag aanvraagt, hoe groter de kans dat aan je verzoek voldaan kan worden.
 • Je kunt een dag niet met terugwerkende kracht afmelden.
 • Je kunt een dag alleen vanuit het afwezigheidstegoed inzetten als je voldoende uren hebt opgebouwd. Het is niet mogelijk om de dag gesplitst te betalen, dat wil zeggen deels met afwezigheidstegoed en deels op rekening. 
 • Een dag kan alleen via het ouderportal, door een van de ouders, aangevraagd worden.

4. Moet ik de uren in de vakantie apart betalen?

Het aantal BSO-uren is inclusief de vakantieopvang op de dagen dat je kind geplaatst is. Het aantal uren wordt berekend per jaar en wordt dan door 12 maanden gedeeld. Je betaalt dan ook elke maand hetzelfde bedrag en krijgt daardoor geen hogere rekening in de vakantiemaanden. Zowel de BSO 48 weken, BSO 46 weken als de BSO 40 weken zijn in combinatie met losse vakantieopvang uit te breiden tot elk gewenst aantal opvangweken tussen 40 en 52 weken. Aan jou de keuze wat je het makkelijkst vindt.

5. Kan Dak kindercentra helpen bij het berekenen van de kosten?

Ja, dat doen we graag. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Je kunt gebruikmaken van de Dak Rekentool. Met deze tool reken je zelf gemakkelijk uit wat je kunt verwachten qua kosten. Daarnaast is de tool erg handig om de kosten van de verschillende producten te vergelijken. Zo krijg je snel inzicht in de verschillen tussen opvang voor 52 weken of 48 weken bijvoorbeeld.
 • De medewerkers van het team Klantadvies maken ook graag een berekening voor je. Neem voor een vrijblijvend advies contact op met het team Klantadvies via 070 750 21 10.

Kinderopvangtoeslag

1. Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

De overheid betaalt mee aan de kosten voor kinderopvang. Op de website van de Belastingdienst kun je precies zien aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag. Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, dan kun je op deze website ook berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag je zou kunnen ontvangen.

2. Over hoeveel procent van mijn gewerkte uren krijg ik kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal werkuren van de ouder die het minst aantal uren werkt. Ouders hebben bij dagopvang recht op toeslag voor 140% van de gewerkte uren van de minst werkende partner. Hierbij is rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders. Voor schoolgaande kinderen kunnen ouders 70% van de gewerkte uren van de minst werkende partner declareren. Over de uren die boven de norm uitkomen, ontvang je geen kinderopvangtoeslag.

3. Hoe laat ik de kinderopvangtoeslag direct aan Dak kindercentra overmaken?

De belastingdienst stort standaard de kinderopvangtoeslag op je eigen rekeningnummer. Als je het liever direct naar Dak kindercentra wilt overmaken, zodat je het niet hoeft voor te schieten en er verder geen omkijken naar hebt, kun je dit gemakkelijk regelen. Je hoeft dan alleen nog je eigen bijdrage te betalen. Als je dit wilt, kun je dat op www.belastingdienst.nl, na ingelogd te zijn in Mijn Toeslagen, aanvinken onder het kopje ‘Administratie’.

Hieronder vind je stapsgewijs een toelichting op het wijzigen van de instellingen in Mijn Toeslagen:

 • Kies onder het kopje ‘Administratie’ voor de optie ‘Ik wil de kinderopvangtoeslag aan de kinderopvang laten uitbetalen’.
 • Klik ‘ja’ aan en vervolgens de knop ‘Ga verder’ om de bevestiging af te ronden.
 • Vink het vakje aan om te bevestigen dat je de kinderopvangtoeslag direct wilt blijven uitbetalen aan Dak kindercentra.

Let op

Bij de eerste aanvraag kinderopvangtoeslag geef je altijd het eigen rekeningnummer op. Pas op het moment dat er een voorschotbeschikking zichtbaar is in Mijn Toeslagen, kun je het rechtstreeks aanbetalen aanvinken. Doe je dit eerder, dan zal deze weer automatisch uitgezet worden door het systeem van de Belastingdienst. Wacht daarom met doorgeven van het rechtstreeks uitbetalen, totdat een voorschotbeschikking zichtbaar is in Mijn Toeslagen.

Heb je hier nog vragen over, neem dan contact op met het team Klantadvies via 070 750 21 10.

4. Wanneer stopt rechtstreekse uitbetaling van de kinderopvangtoeslag aan Dak kindercentra?

Betaalt de Belastingdienst jouw kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan Dak kindercentra uit? Na het doorgeven van onderstaande wijzigingen stopt het rechtstreeks uitbetalen automatisch.  

 • Het stoppen van de kinderopvangtoeslag
 • De verandering van dagopvang in buitenschoolse opvang
 • Het stoppen van de opvang op een locatie
 • De start van (extra) opvang bij een andere kinderopvanginstelling

Het rechtstreeks uitbetalen stopt niet als je wijzigingen doorgeeft in de opvanguren of de uurprijs.

Is de rechtstreeks uitbetaling gestopt en wil je dat de toeslag weer aan Dak wordt uitbetaald? Ga dan eerst na of de rechtstreekse uitbetaling aan Dak is gestopt. Dit kun je controleren door (na 24 uur opnieuw) in te loggen in Mijn toeslagen. De rechtstreekse uitbetaling is gestopt als je de wijziging 'Verzoek stoppen uitbetaling aan kinderopvang' ziet staan. Onder 'Administratie' kun je doorgeven dat je de kinderopvangtoeslag weer aan Dak wilt laten uitbetalen.

Wijzigingen doorgeven

1. Hoe kan ik de opvang wijzigen of opzeggen?

Je kunt je opvangvorm wijzigen door contact op te nemen met het team Klantadvies via 070 750 21 10. Zij helpen je graag verder.

Een aanvraag tot structurele wijziging van het aantal dagen of voor andere opvangdagen geldt als nieuwe aanmelding. Deze wijzigingen kun je aanvragen bij het team Klantadvies (070 750 21 10 of klantadvies@dakkindercentra.nl). De mogelijkheden zijn afhankelijk van een eventuele wachtlijst en de personele bezetting van de betreffende groep.

Opzeggen van één of meerdere dagen doe je schriftelijk of via e-mail (klantadvies@dakkindercentra.nl). We stellen het zeer op prijs als de reden van de opzegging vermeld wordt. Op de kindercentra zijn opzegformulieren beschikbaar. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van een maand, zoals ook vermeld in de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie Kinderopvang. Dak kindercentra hanteert de voorwaarden van deze brancheorganisatie. Zie www.kinderopvang.nl voor meer informatie over de brancheorganisatie Kinderopvang.

2. Als ik kies voor een andere opvangvorm of een ander aantal weken opvang per jaar, hoe snel gaat dit dan in?

Jouw aangepaste opvangvorm gaat in na 1 maand. Een uitzondering hierop is de periode tot 1 december. Wijzigingen die je voor deze datum aan ons doorgeeft, gaan in per 1 januari van het daarop volgende jaar.

3. Welke informatie moet ik bij de hand houden als ik het team Klantadvies om een opvangadvies vraag?

De medewerker van het team Klantadvies zal je vragen naar jouw toetsingsinkomen. De hoogte van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen bepaalt hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt. Het toetsingsinkomen (ook wel verzamelinkomen) is het totaal van inkomsten en aftrekposten in een jaar van jouw en je partner. Je kunt dit inkomen op verschillende manieren achterhalen:

 • Kijk op de achterzijde van de aanslag of het aangiftebiljet inkomstenbelasting van de Belastingdienst van het afgelopen jaar. Neem het bedrag over dat bij 'verzamelinkomen' vermeld staat. Deze methode geniet de voorkeur omdat dan ook de aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek meegenomen zijn. 
 • Via de rekenhulp van de Belastingdienst. Houd hiervoor je jaaropgaaf, aangifte of loonstrook bij de hand.
 • Met een recente loonstrook. Neem het bedrag over dat bij 'belastbaar maandloon' op je laatste loonstrook staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met twaalf. Tel hier 8 procent vakantiegeld en eventueel een dertiende maand bij op. Doe dit eventueel ook voor je partner en tel beide totalen bij elkaar op. Een nadeel van deze methode is dat er geen rekening wordt gehouden met aftrekposten als de hypotheekrenteaftrek.

Afwezigheidstegoed

1. Hoe kan ik afwezigheidstegoed opbouwen en inzetten?

Natuurlijk kan het voorkomen dat je een dag geen gebruik maakt van de opvang. Als service bieden we je de mogelijkheid om afwezigheidstegoed op te bouwen bij het tijdig afmelden van jouw kind. Dit afwezigheidstegoed kun je, indien de personele bezetting het toelaat, inzetten op een ander moment. Voor het inzetten van dit afwezigheidstegoed is een aantal spelregels opgesteld:

 • Als je kind een dag niet komt, meld je hem/haar af via het ouderportal, hiermee bouw je automatisch een afwezigheidstegoed op.
 • Het afwezigheidstegoed is geldig binnen het lopende kalenderjaar en niet mee te nemen naar een volgend jaar.
 • Je kunt maximaal 52,5 uur afwezigheidstegoed opbouwen.
 • Het afwezigheidstegoed kun je inzetten voor een extra dag, welke je via het ouderportal kunt aanvragen.
 • De pedagogisch medewerkers van de groep beoordelen of er plek is op de gewenste dag en of de personele bezetting het toelaat.
 • Indien de aanvraag wordt afgekeurd, wordt het afwezigheidstegoed automatisch teruggeboekt. Heb je reeds het maximale afwezigheidstegoed van 52,5 uur opgebouwd, dan komen de uren te vervallen.
 • Je kunt je niet afmelden voor Nationaal erkende feestdagen en sluitingsdagen. Deze dagen komen dan ook niet in aanmerking voor afwezigheidstegoed.
 • Vraag minimaal één werkdag van tevoren een dag met je afwezigheidstegoed aan in het ouderportal. Hoe eerder je de extra dag aanvraagt, hoe groter de kans dat aan je verzoek voldaan kan worden.
 • Je kunt een dag niet met terugwerkende kracht afmelden.
 • Je kunt een dag alleen vanuit het afwezigheidstegoed inzetten als je voldoende uren hebt opgebouwd. Het is niet mogelijk om de dag gesplitst te betalen, dat wil zeggen deels met afwezigheidstegoed en deels op rekening. 
 • Een dag kan alleen via het ouderportal, door een van de ouders, aangevraagd worden.
 • Je kunt afwezigheidstegoed niet laten uitbetalen.

Vakantietegoed en margedagen

1. Waarom kan ik maar tot 3 weken van te voren mijn vakanties wisselen?

Het is noodzakelijk om op een gegeven moment goed in kaart te hebben welke kinderen er op vakantie zijn en welke niet vlak voordat deze vakantieweken starten. Als dit continu wisselt vlak voordat de vakantieweken starten, is het lastig om de benodigde medewerkers goed in te plannen. In principe is dit dan ook niet mogelijk, mits de pedagogisch medewerker-kind ratio het toch toelaat. Daarvoor moet je wel contact opnemen met jouw unitmanager.

2. De school heeft een margedag. Wat betekent dat voor de opvang van mijn kind?

Basisscholen kennen de zogeheten margedagen voor het onderwijzend personeel. Een margedag is een vrije dag van school in verband met onderwijs gerelateerde taken en overleg. Op deze dagen biedt Dak kindercentra opvang (indien er een plaats beschikbaar is). Valt een margedag op een vaste opvangdag, dan krijg je hiervoor geen extra factuur. Je ontvangt alleen een factuur als je een margedag afneemt buiten je reguliere opvangdag(en) om.

3. Wat zijn de spelregels met betrekking tot het vakantietegoed?

Wanneer je een BSO-contract hebt van minder dan 52 weken, ontvang je vakantietegoed dat je kunt inzetten om vakantiedagen aan te vragen. Hier horen een paar spelregels bij:

Vakantietegoed

 • Dak kindercentra wijst per kalenderjaar een vakantietegoed toe bij een BSO-contract van minder dan 52 weken. Start de plaatsing na 1 januari, dan wordt het vakantietegoed naar verhouding berekend.
 • Wanneer je het aantal opvangdagen gedurende het jaar wijzigt, wordt het vakantietegoed opnieuw berekend naar rato het overige aantal maanden van het jaar. Als je minder dagen afneemt, krijg je ook minder tegoed toegekend. Na de wijziging kun je geen aanspraak maken op het tegoed dat je had vóór de wijziging.
 • Het vakantietegoed is geldig in het kalenderjaar waarin je het tegoed verkrijgt. Op 31 december komt eventueel tegoed dat over is te vervallen.

Aanvragen vakantiedagen/extra dagen

 • Je kunt opvang op vakantiedagen/extra dagen uiterlijk 3 weken voor de start van de schoolvakantie aanvragen in het ouderportal. Tijdige aanvragen die een reguliere opvangdag betreffen keuren we standaard goed. Aanvragen voor dagen buiten het contract worden goedgekeurd indien de leidster-kindratio dit toelaat. Bij aanvragen die je korter van tevoren indient, kunnen we deze garantie niet geven en loop je het risico dat er geen beschikbare plaatsen meer zijn.
 • Vakantiedagen neem je altijd per hele dag af. In het ouderportal vink je dan ook bij de aanvraag de ochtend én de middag aan.
 • Bij het aanvragen van vakantiedagen/extra dagen kun je in het ouderportal bij de ‘Betaling’ aangeven dat je hiervoor je vakantietegoed inzet. Wanneer je geen vakantietegoed meer hebt, moet de extra dag in rekening gebracht worden. Je selecteert dan ‘Berekenen op factuur’.

Voor meer kinderen tegelijk vakantiedagen/extra dagen aanvragen

 • Wanneer je voor al je kinderen tegelijk vakantiedagen/extra dagen wilt aanvragen, geef je in de aanvraag bij ‘Verwerking’ aan dat de aanvraag in zijn geheel beoordeeld moet worden. De aanvraag wordt dan alleen verwerkt als deze voor alle kinderen is goedgekeurd. Wordt de aanvraag voor 1 kind afgekeurd, dan vervalt de aanvraag en hoef je niks te annuleren.

Annuleren van vakantiedagen/extra dagen

 • Je kunt een goedgekeurde vakantiedag/extra dag tot maximaal 30 dagen van tevoren annuleren. Annuleer je de dag niet, maar maak je er ook geen gebruik van, dan vervalt het tegoed van deze dag of brengen we de dag in rekening (afhankelijk van de betaalwijze waar je voor gekozen hebt).


Voor meer informatie over het aanvragen van vakantiedagen/extra dagen kun je de handleiding ‘Vakanties aanvragen in het ouderportal’ raadplegen. Deze vind je bij de ´Veelgestelde vragen´ in het ouderportal.

Praktische informatie

1. Wat zijn de openingstijden?

Kinderdagverblijf 

07.30 - 18.00 uur

Halve dagopvang

 

 

07.30 - 13.00 uur of 12.30 - 18.00 uur

 

 

Schooltijdenopvang

 

 

08.00 - 15.30 uur

 

 

Verlengde dagopvang 's ochtends

 

 

vanaf 06.30 uur

Verlengde dagopvang 's middags

 

 

tot 19.00 uur

Peuteropvang

 

 

op te vragen bij de peuteropvang

Verlengde peuteropvang

 

 

08.30 - 15.00 uur

 

Buitenschoolse opvang

 

na schooltijd tot 18.30 uur

Verlengde buitenschoolse opvang

 

 

tot 19.00 uur

Voorschoolse opvang (VSO)

 

 

07.30 - 08.30 uur

Vakantieopvang

 

 

08.00 - 18.30 uur

Extra opvang vrijdagmiddag

 

 

tot 15.00 uur

 

 

Flexibele opvang

Doordeweeks: 06.30 - 20.00 uur
In het weekend: 06.30 - 23.30 uur

 

 

 

2. Wat zijn de sluitingsdagen?

Dak kindercentra sluit op een aantal vastgestelde dagen. Hieronder vind je de sluitingsdagen van het hoofdkantoor en de kindercentra tot eind 2019.

2018

 • Dinsdag 25 december (1e Kerstdag)
 • Woensdag 26 december (2e Kerstdag)

2019

 • Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
 • Maandag 22 april (2e Paasdag)
 • Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
 • Maandag 10 juni (2e Pinksterdag)
 • Woensdag 25 december (1e Kerstdag)
 • Donderdag 26 december (2e Kerstdag)

Op 5, 24 en 31 december sluiten de kindercentra om 17.00 uur.

De dag-, avond- & weekendopvang is alleen gesloten op 31 december van 17.00 uur tot 2 januari 06.30 uur. Dit is onder voorbehoud van wijzigingen.

Peuteropvang

Alleen tijdens de schoolvakanties (van de samenwerkende school) en op bovenstaande nationale feestdagen is de peuteropvang gesloten. Aangezien de schoolvakanties kunnen wisselen per school, zijn de sluitingsdagen van de peuteropvangcentra niet allemaal hetzelfde. De exacte sluitingsdagen van jouw peuteropvang kun je daarom het beste bij de peuteropvang zelf opvragen.

3. Zijn alle centra van Dak kindercentra geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)?

Ja, al onze kindercentra zijn geregistreerd in het LRK. In het LRK zijn alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRK staat. De registratiebewijzen vind je op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

4. Het kindercentrum werkt niet samen met mijn school. Wat voor gevolgen heeft dat?

Wanneer je gebruikmaakt van een kindercentrum dat niet samenwerkt met jouw school, kunnen wij alleen buitenschoolse opvang bieden in de schoolvakanties en op margedagen van de school, indien deze overeenkomen met de bij ons aangesloten scholen. Het is van belang dat je kind met eigen vervoer naar het kindercentrum komt. Plaatsing is alleen mogelijk wanneer de aankomsttijd op de locatie van jouw kind vooraf met de pedagogisch medewerkers is overlegd en goedgekeurd.

5. Worden er extra uren gerekend voor opvang op Goede Vrijdag?

Goede Vrijdag is door Dak kindercentra als een margedag aangemerkt. Dat betekent dat als je op de vrijdag een BSO-contract hebt je geen extra uren voor deze dag hoeft te betalen.

6. Zijn er extra kosten verbonden aan opvang op Prinsjesdag?

Prinsjesdag is door Dak kindercentra als een margedag aangemerkt. Dat betekent dat als je op de dinsdag een BSO-contract hebt je geen extra uren voor deze dag hoeft te betalen.