Leuk nieuws van DAK!

Vraag en antwoord

Waarom willen 2Samen en DAK kindercentra hun krachten bundelen? 

Zowel DAK als 2Samen zijn maatschappelijke kinderopvangorganisaties en hebben dezelfde doelstellingen. Meer samenwerken is daarom een logische stap.

We hebben dezelfde ambities 

DAK en 2Samen willen bijvoorbeeld allebei dat er goede en betaalbare kinderopvang in elke wijk is (ook als het niet kostendekkend is, maar kinderen het er wel hard nodig hebben). Want ieder kind verdient goede startkansen, ongeacht waar je woont of wat je achtergrond is. Ook willen we goede voorschoolse educatie en dat kinderopvang en onderwijs nog beter op elkaar aansluiten. Samen kunnen we veel meer bereiken als het gaat om de ontwikkelingskansen van kinderen en de wereld waar zij opgroeien.

Samen staan we sterker

Als maatschappelijke kinderopvangorganisaties staan we samen sterker om onze doelstellingen waar te maken.  Zo zijn we een sterkere partner voor partijen als gemeenten en schoolbesturen. We kunnen bijvoorbeeld nóg beter samenwerken met regionale partners als het gaat om onderwerpen zoals goede voorschoolse educatie. Een ander belangrijk deel daarvan is dat we andere maatschappelijke kinderopvangorganisaties niet meer willen zien als concurrent. We willen juist meer samenwerken om er te kunnen zijn voor álle kinderen.

Samen zijn we nog aantrekkelijkere werkgevers 

Zoals jullie weten zijn goede medewerkers moeilijk te vinden. In de hele sector is sprake van een personeelstekort. Door samen te werken willen we een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven. Zodat jullie graag bij ons blijven werken én we nieuwe medewerkers kunnen aantrekken. We willen ervoor zorgen dat jullie nog meer mogelijkheden hebben om jezelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van gezamenlijke cursussen, opleidingen en het uitwisselen van onze expertise.

Wat betekent de samenwerking voor mij als medewerker? 

Voor jou als medewerker zijn er geen negatieve veranderingen. Je blijft in dienst bij dezelfde organisatie, op jouw locatie, in jouw groep of op jouw afdeling.

DAK en 2Samen bijvoorbeeld willen bijvoorbeeld wel nog meer investeren in een rijker opleidingsaanbod en meer specialisatiemogelijkheden. Onze bestuurlijke samenwerking betekent ook dat we gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Bijvoorbeeld bij het aanbieden van kinderopvang in een bepaalde wijk, tips over leuke activiteiten of tussen de afdelingen van de hoofdkantoren.

Hoe definitief zijn de plannen? 

Dat we meer gaan samenwerken is zeker. De Raad van Toezicht en Ondernemingsraad van beide organisaties zijn daarmee akkoord. Wel zijn we nog aan het onderzoeken hoe we elkaar het beste kunnen versterken. De insteek is een ‘fusie van de besturen’ per 1 januari 2024. We hopen hier eind 2023 meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Hoe ziet de samenwerking er per januari 2024 precies uit? 

Als de plannen doorgaan houden DAK en 2Samen allebei een eigen hoofdkantoor, met eigen afdelingen en eigen locaties (dat zie je in de roze en rode pilaren onderaan).

Ook houden DAK en 2Samen elk een eigen Ondernemingsraad die jouw belangen behartigt (in het plaatje zie je dat als de blauwe rondjes met OR erin).

Zoë blijft directeur van 2Samen en Lucas van DAK. Zij vormen samen een bestuur voor beide organisaties. Ook komt er één Raad van Toezicht. Daar merk jij op jouw locatie/afdeling eigenlijk niets van.

Mag iedereen blijven werken bij 2Samen/DAK? 

Ja! De bestuurlijke fusie heeft geen negatieve invloed voor jullie of jullie baan. Sterker nog, we hebben nog veel meer medewerkers nodig.

Blijven alle DAK- en 2Samen-locaties bestaan? 

Als gevolg van de bestuurlijke fusie sluiten er geen locaties. We willen ons juist hard maken om zoveel mogelijk kinderen in de regio goede kinderopvang te bieden, in zoveel mogelijk wijken.

Wordt 2Samen nu de baas over DAK, of andersom? 

Nee, er is geen sprake van overname. De directeuren van 2Samen en DAK werken in één bestuur samen als gelijkwaardige partners.

Wat moet ik doen als ik vragen krijg van ouders of pers? 

De pers en de ouders worden 14 maart om 15 uur geïnformeerd. Mochten ouders simpele vragen hebben die in deze lijst staan, dan kun je die natuurlijk gewoon beantwoorden als je je daar prettig bij voelt. Weet je het antwoord niet of twijfel je? Dan kun je ze beter doorverwijzen naar je manager. Dan kun jij je bezighouden met de kinderen in de groep. Ga in elk geval geen antwoorden verzinnen.  De kans dat je vragen krijgt van de pers is niet zo groot. Maar mocht het gebeuren, vraag ze dan contact op te nemen met de afdeling Marketing & Communicatie op het servicebureau 088 750 91 40  communicatie@dakkindercentra.nl.

Wat betekent de krachtenbundeling voor de ouders en de kinderen? 

Voor ouders en kinderen verandert er praktisch niets. Zij behouden hun vertrouwde locatie, met dezelfde medewerkers en groepen. Ook de contracten blijven hetzelfde.

Het is natuurlijk ook gunstig als we meer medewerkers kunnen aantrekken, doordat we samen bijvoorbeeld meer opleidingsmogelijkheden kunnen bieden. Dat zorgt hopelijk voor minder personeelstekorten én draagt bij aan de kwaliteit van onze opvang.

Kan het gebeuren dat DAK en 2Samen alsnog helemaal fuseren? 

Dat is nu niet het plan. We onderzoeken alleen de mogelijkheden tot een ‘bestuurlijke fusie’. Mochten er in de toekomst wel plannen voor komen, dan moeten we dat eerst heel zorgvuldig onderzoeken. Maar nogmaals: daar is nu absoluut geen sprake van.

Wat was de reactie van de Ondernemingsraad (OR)? 

Beide ondernemingsraden van DAK en 2Samen hebben een positief advies gegeven voor deze plannen. Het advies van de OR van DAK vind je op Joost, ons intranet.

Wat is maatschappelijke kinderopvang? 

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties vinden het belangrijk om er te zijn voor elk kind. Ook willen we een goede sociale werkgever zijn voor onze medewerkers. Bovendien investeren wij onze winst geheel in onze opvang en onze medewerkers. Er zijn ook (commerciële) kinderopvangorganisaties die dat anders doen en hun winst uitkeren aan aandeelhouders. Wij vinden dat geen goede ontwikkeling, want daarmee vloeit geld de sector uit. En er is juist veel te doen in onze sector als je bijvoorbeeld kijkt naar de toenemende kansenongelijkheid.

Wat onderzoeken jullie precies? 

Het komende jaar onderzoeken we of we tot een bestuurlijke fusie kunnen komen en hoe de samenwerking op specifieke thema’s vorm kan krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vergroten van onze slagkracht in de regio, het garanderen van een breed toegankelijk en kwalitatief aanbod in alle wijken, het aanbieden van een rijker opleidingsaanbod aan onze medewerkers en het uitwisselen van onze expertise (pedagogisch, maar ook op andere vlakken).

Wij geloven dat dit de sleutel is om onze gedeelde maatschappelijke ambities waar te maken. Als de twee grootste maatschappelijke kinderopvangorganisaties in Den Haag, is het ook logisch dat we verkennen hoe we meer samen kunnen oppakken. Denk aan de problemen rondom segregatie en kansenongelijkheid. We hebben tenslotte hetzelfde doel: optimale groei- en ontwikkelkansen bieden aan álle kinderen. Door op bestuurlijk niveau samen op te trekken, hebben we meer impact en zijn we een nóg sterkere gesprekspartner voor partijen als schoolbesturen en gemeenten.

Wanneer is de bestuurlijke fusie een succes? 

Het doel van de fusie is om onze positie als maatschappelijke kinderopvangorganisatie te verstevigen om de kansenongelijkheid in de regio te verkleinen. Dat kan alleen als we elkaar niet meer zien als concurrent. Kinderopvang is voor ons een maatschappelijk doel en geen commercieel verdienmodel. Wij vinden onze bestuurlijke fusie geslaagd als het ons lukt om het maatschappelijke rendementsdenken weer terug de sector in te brengen. Dat wil zeggen: als we samen met bestuurders, gemeenten en andere partners in staat zijn om zoveel mogelijk opbrengsten terug te laten vloeien naar de ontwikkeling van kinderen in de regio.

Wat als ik of mijn medewerkers nog meer vragen hebben? 

Dan kun je uiteraard bij ons terecht! Je kunt vragen van medewerkers die je niet direct kunt beantwoorden mailen naar de afdeling Communicatie. Zij zorgen voor de beantwoording en delen alle gestelde vragen op het intranet. We vinden het wel fijn als je vragen zoveel mogelijk gebundeld aanlevert (in plaats van het sturen van tien aparte mailtjes met vragen). Als je zelf dringende vragen hebt, horen we het natuurlijk ook graag!

Persbericht

Het volledige persbericht over de voorgenomen fusie kun je lezen door op de rode knop hieronder te klikken.

DAK kindercentra DAK kindercentra