Bel me terug
* verplicht veld

Onze oudercommissie

Ouders zijn voor ons een belangrijke informatiebron. We zijn blij met actieve ouders die willen deelnemen in de oudercommissies van onze vestigingen of via het ouderpanel. Zij denken mee over de ontwikkelingen in het kindercentrum en adviseren ons over nieuwe mogelijkheden of verbeteringen.

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders van de gehele unit of vestiging richting de unitmanagers. De oudercommissie heeft adviesrecht conform de wet kinderopvang artikel 60 lid 1. Ons ouderpanel raadplegen wij  over uiteenlopende onderwerpen die met onze dienstverlening te maken hebben. En regelmatig nodigen we ouders uit deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Voor klachten van ouders of oudercommissies is Dak kindercentra aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit is een externe commissie die klachten van ouders of oudercommissies in behandeling kan nemen als de interne klachtenprocedure geen oplossing biedt. Voor het reglement verwijzen we naar de website www.degeschillencommissie.nl.

Rondleiding aanvragen
* Verplicht veld

Het laatste nieuws

Help kwetsbare kinderen!

Haagse mazelenbesmetting niet bij..

Nina Dak opent VVE peuteropvang!

Kinderopvang: goed voor ouders, maar ook voor kinderen!

Goede kinderopvang is een verrijking voor kinderen. Het draagt positief bij aan hun sociale én cognitieve ontwikkeling. Benieuwd hoe dat precies zit?

Waarom kinderopvang?