Kwalificatie-eisen

Voor de functie van pedagogisch medewerker is een opleidingsachtergrond vereist conform a t/m e.
Voor de functie van pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie is tevens een opleidingsachtergrond vereist conform f.

  • a) Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang de buitenschoolse- of naschoolse opvang (BSO/NSO).
  • b) Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert – naast die van opleidingen onder a en c - indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de BSO/NSO.
  • c) Beroepsopleidingen waarvan door partijen bij de cao Kinderopvang is bepaald dat een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en de BSO/NSO.
  • d) Een nog niet afgeronde opleiding die kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en de BSO/NSO.
  • e) Een buitenlands diploma dat kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en de BSO/NSO.
  • f) Specifieke VVE-scholing

Lees op de website van FCB welke diploma’s kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker.

Rondleiding aanvragen
* Verplicht veld

Het laatste nieuws

Kansengelijkheid voor alle peuters..

Chinees nieuwjaar bij Daan Dak

Valentijn knutseltips!

Kinderopvang: goed voor ouders, maar ook voor kinderen!

Goede kinderopvang is een verrijking voor kinderen. Het draagt positief bij aan hun sociale én cognitieve ontwikkeling. Benieuwd hoe dat precies zit?

Waarom kinderopvang?