Veiligheid

Het werken met kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Het vraagt van ons oplettendheid en concentratie. Het wettelijke vier-ogen-en-orenprincipe voor de dagopvang is zowel voor ouders als voor onze medewerkers een extra veiligheidswaarborg.

Dit betekent dat er altijd een andere volwassene in de buurt is die kan meekijken of meeluisteren in de groep. Onze ruimtes zijn zo transparant mogelijk ingericht om goed zicht te kunnen houden op wat er gebeurt. Wij gebruiken een babyfoon om te kunnen luisteren naar de kinderen die liggen te slapen.

Belangrijk voor jou om te weten is dat onze kindercentra aan de strengste voorschriften voldoen en elk jaar een "Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid" uitvoeren om eventuele knelpunten op te sporen en op te lossen. Maar ook de brandweer en de GGD voeren regelmatig inspecties uit. Daarnaast houdt een speciaal team van opgeleide medewerkers onze kindercentra gedurende het hele jaar nauwlettend in de gaten.