Kwaliteit

Alle locaties van Dak kindercentra voldoen aan de hoogste overheidseisen en –richtlijnen en staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Dagelijks is er een team gediplomeerde* pedagogisch medewerkers aan het werk op de locaties. Bij afwezigheid van de vaste pedagogisch medewerker valt een (vaste) goed opgeleide invaller in. De invallers zijn, net als de vaste medewerkers, in dienst van Dak kindercentra en volgen regelmatig cursussen om hun kennis op niveau te houden.

In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle gegevens van kinderopvangcentra, buitenschoolse opvangcentra en opvang door gastouder(bureaus) die aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoen. Wettelijk gezien zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van kinderopvang en het toezicht hierop. Kinderopvangcentra ondergaan dan ook een strenge kwaliteitscontrole alvorens zij in het LRK worden opgenomen. Kinderopvangcentra die niet vermeld staan in dit register, voldoen mogelijk niet aan de veiligheidseisen omtrent kinderopvang.

Dak kindercentra hecht veel waarde aan uitstekende pedagogische kwaliteit. Het NCKO (Nederlands Consortium voor Kinderopvang Onderzoek) ontwikkelde een meetinstrument om deze kwaliteit te meten. Dak kindercentra is de eerste kinderopvangorganisatie in de regio Haaglanden die het meetinstrument inzette om een meting (inventarisatie van de pedagogische kwaliteit) uit te voeren op alle groepen van de dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

* conform opleidingseisen cao-kinderopvang