Beleid

Pedagogisch beleid

Pedagogiek betekent het bestuderen van de opvoeding en de ontwikkelingsfasen van kinderen. Onze medewerkers werken volgens 6 pedagogische vaardigheden die voor de ontwikkeling van jouw kind van grote waarde zijn. Lees verder

Kwaliteit

Alle locaties van Dak kindercentra voldoen aan de hoogste overheidseisen en –richtlijnen en staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Lees verder

Hygiëne

Spelen doen we zo veel mogelijk. Ook buiten en zelfs met de allerkleinsten. Kruipen, klimmen, springen en rennen, kinderen worden er blij en zelfstandig van. Maar van buitenspelen kun je ook vies worden. Lees verder

Veiligheid

Het werken met kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Het vraagt van ons oplettendheid en concentratie. Het wettelijke vier-ogen-en-orenprincipe voor de dagopvang is zowel voor ouders als voor onze medewerkers een extra veiligheidswaarborg. Lees verder

Plaatsingsbeleid

Ons plaatsingsbeleid is bedoeld om ouders te informeren over de werkwijze van Dak kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en ten slotte beëindiging ervan. Lees verder

Algemene voorwaarden

Wij hanteren de algemene voorwaarden van onze Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Zie ook www.maatschappelijkekinderopvang.nl

Klachten

Heb je ondanks onze goede zorgen een klacht? Gebruik dan ons klachtenformulier. Het jaarverslag klachten 2018 is op te vragen via klachten@dakkindercentra.nl.

Rondleiding aanvragen
* Verplicht veld

Het laatste nieuws

Help kwetsbare kinderen!

Haagse mazelenbesmetting niet bij..

Nina Dak opent VVE peuteropvang!

Kinderopvang: goed voor ouders, maar ook voor kinderen!

Goede kinderopvang is een verrijking voor kinderen. Het draagt positief bij aan hun sociale én cognitieve ontwikkeling. Benieuwd hoe dat precies zit?

Waarom kinderopvang?