100 Jaar kwaliteit

Sinds de oprichting in 1912 hebben wij generaties kinderen onder onze hoede gehad. En zijn we uitgegroeid tot een robuuste organisatie met 60 kindercentra in Den Haag en omgeving. Door die jarenlange ervaring hebben wij een enorme kennis opgebouwd in het werken met kinderen.

Klik en kunde

Wij geloven in de waarde van kinderopvang en weten wat kinderen nodig hebben. Een veilige en vertrouwde omgeving en voldoende uitdaging om die te gaan ontdekken. Kinderopvang is een vak. Een vak dat je in eerste instantie met je hart uitoefent. Maar ook met verstand en beleid. Daarom maken we, naast onze eigen kennis, ook gebruik van alle actuele wetenschappelijke pedagogische inzichten die op dit moment beschikbaar zijn. Zo houden we onze kennis en vaardigheden steeds up-to-date. Niet slecht voor een 100-jarige!

Goed getrainde medewerkers

Het werken met kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Het vraagt van ons oplettendheid en concentratie. Onze medewerkers zijn daarom goed geschoold, zodat ze met zelfvertrouwen kunnen werken met kinderen. Daarnaast nemen zij deel aan verschillende trainingen, zodat hun kennis en ervaring groeit en hun deskundigheid actueel blijft. Onze afdeling Pedagogiek & Kwaliteit verbindt de pedagogische wetenschap aan de praktijk. En daar waar het niet vanzelf gaat, helpen onze eigen coaches medewerkers te leren anders te handelen of andere activiteiten aan te bieden. De begeleiding, bijvoorbeeld met video, maakt dat de medewerker kan zien wat de effecten zijn van haar handelen.

Kwaliteitsmeting

Jij als ouder mag van ons verwachten dat onze werkwijze en de manier waarop we kinderen stimuleren zich te ontwikkelen van hoge kwaliteit is. Daarom werken wij met de NCKO Kwaliteitsmonitor. Zo maken we per groep inzichtelijk hoe onze medewerkers hun pedagogische vaardigheden inzetten. Met de kwaliteitsmonitor kijken we ook naar hoe de ruimte is ingericht en of het juiste speelgoed en andere materialen aanwezig zijn. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek maken wij verbeterplannen met als doel de kwaliteit te verhogen. Wij volgen de kwaliteit door het regelmatig uitvoeren van metingen op de groepen en brengen zo in kaart waar we de plannen kunnen bijstellen.

6 pedagogische vaardigheden

Pedagogiek betekent het bestuderen van de opvoeding en de ontwikkelingsfasen van kinderen. Onze medewerkers werken volgens 6 pedagogische vaardigheden die voor de ontwikkeling van jouw kind van grote waarde zijn:
1. Reageren op kinderen
2. Zelf doen
3. Gewoonten en regels
4. Praten en uitleggen
5. Spelenderwijs leren
6. Samen doen en samen leven

Wil je meer weten over onze visie op de ontwikkeling van kinderen? In ons interactieve pedagogisch beleidsplan ‘Ruimte voor ontwikkeling’ lees je er alles over.

Veiligheid en hygiëne

Onze kindercentra voldoen aan de strengste veiligheidsvoorschriften. Wij voeren jaarlijks een "Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid" uit om de risico's op te sporen die zich in en om het centrum voor kinderen kunnen voordoen. Naar aanleiding van deze inventarisatie worden maatregelen genomen om gesignaleerde risico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast voeren de brandweer en de GGD regelmatig inspecties uit bij onze vestigingen. Ook houdt een team van opgeleide interne auditoren gedurende het gehele jaar een reeks interne audits.

Terug