Onze Pedagogische Kwaliteit

Kinderopvang bij Dak is meer dan alleen opvang. Het is ook een belangrijk instrument bij de ontwikkeling en opvoeding van je kind. We zien het ook wel als een ‘mini-maatschappij’. Door kinderopvang leren kinderen dat er nog een andere omgeving is dan thuis. Het is belangrijk dat ze beseffen dat de wereld groter is. Kinderen die gewend zijn aan kinderopvang en zich veilig en vertrouwd voelen op die plek, bouwen veel zelfvertrouwen op. Ze durven op ontdekking te gaan.

Vanaf 2018 is de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) ingegaan om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van je kind. Onze missie: ‘’Dak kindercentra biedt kinderen de ruimte om te spelen, te ontdekken, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten. We dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en zijn er voor alle kinderen’’ sluit hier perfect bij aan. Zo besteden we al jaren veel aandacht aan onze pedagogische kwaliteit met behulp van onze pedagogisch coaches en VVE-coaches (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

Onze pedagogisch medewerkers bieden jouw kind de ruimte om te spelen, te ontdekken en andere kinderen te ontmoeten. Zij kijken en luisteren goed,  zodat ze hen beter leren kennen. Zo bouwen ze voort  op waar kinderen al goed in zijn en geven een steuntje in de rug bij wat nog moeilijk is.

Om je  kind zo goed mogelijk op het kindercentrum te begeleiden kunnen onze medewerkers daarbij ondersteuning vragen aan medewerkers  van onze pedagogische afdeling: een team van pedagogisch coaches, VVE-coaches en een pedagoog.

Pedagogisch coaches

De pedagogisch coaches werken op alle locaties. Zij begeleiden en  trainen de pedagogisch medewerkers als het bijvoorbeeld gaat om inrichting van de ruimte, het dagritme bepalen, omgaan met opvallend gedrag en het stimuleren van de ontwikkeling. Bij specifieke zorg- en opvoedvragen observeren zij in de groep en geven de pedagogisch medewerkers advies en ondersteuning bij de aanpak. De begeleiding, bijvoorbeeld met video interactietraining, zorgt ervoor dat de medewerker kan zien wat de effecten zijn van haar handelen.

VVE-coaches

Op VVE-locaties is ook een VVE-coach aanwezig, die de pedagogisch medewerkers begeleidt in het VVE-programma op de juiste wijze uit te voeren om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te stimuleren.

De pedagoog

De pedagoog is coach en sparring partner voor  de coaches bij vragen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling.

De pedagogisch coach en/of VVE-coach zijn regelmatig te vinden op de groepen. Benieuwd welke pedagogisch coach en/of VVE-coach op jouw locatie rondloopt? Op elke locatie pagina  op de website zie je de coach die bij die locatie hoort, maar ook op de locatie zelf hangt een foto op het prikbord. Wil je nader kennismaken? Spreek de coach dan gerust een keer aan.