Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

18-12-18

Goede kinderopvang is van groot belang en daar hechten wij zeer veel waarde aan. Kinderen moeten zich veilig voelen en alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De Rijksoverheid heeft kwaliteitseisen opgesteld waaraan alle kinderopvangorganisaties dienen te voldoen. Deze eisen zijn onderdeel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De GGD controleert, in opdracht van de gemeente, of kinderopvangorganisaties voldoen aan deze wettelijke kwaliteitseisen.

Op 1 januari 2018 trad de Wet IKK in werking. De kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang zijn hierin gewijzigd. Aan de hand van deze wijzigingen dient de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. Zo komt er bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen.

 

Per 1 januari 2019 voegt De Rijksoverheid de onderstaande eisen door binnen de Wet IKK:
- Beroepskracht-kindratio (BKR)
- Pedagogisch beleidsmedewerker

Wil je weten wat deze en de bestaande eisen betekenen voor de kinderopvang?

Bekijk dan het volgende filmpje: Wet IKK