Vrederust: de eerste vreedzame wijk van Den Haag

30-03-18

Vrederust is sinds woensdag de eerste "vreedzame wijk" van Den Haag geworden. De scholen, bewoners en welzijnsclubs spraken hier af kinderen samen op te voeden tot nette burgers die zelf problemen signaleren en conflicten kunnen oplossen.

Deze week is met 18 partners een intentieverklaring ondertekend voor de “vreedzame wijk” Vrederust. De kinderen van de scholen hadden een gave rap over de “vreedzame wijk” geschreven en die werd zeer succesvol ten gehore gebracht tijdens de ondertekening. Naast Dak kindercentra (Femke Dak Ambachtsgaarde en Wolweversgaarde) ondertekenden onder andere vier basisscholen, een middelbare school, de wijkagenten, welzijnsorganisaties, peuteropvangorganisaties en de bibliotheek de intentieverklaring. De verschillende partijen in deze buurt gaan werken volgens de ‘vreedzame’ methode, die kinderen bijbrengt niet te vechten, maar te praten. Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen op school al eens per week les in het oplossen van conflicten die in de klas op of het schoolplein ontstaan. Onderdeel van de lessen is het opleiden van een aantal kinderen tot mediator, die bemiddelen als er ruzies zijn.

Het jeugdjournaal zond deze week een item uit waarin werd verteld dat Vrederust de 40ste wijk in Nederland is, die zich inzet voor het realiseren van een “vreedzame wijk”. Hierin vertelde  een leerling van de basisschool in een interview welke rol zij speelt als er ruzie of onenigheid is tussen twee kinderen/mensen. Op deze manier wordt iedereen een mediator en de gemeente en de samenleving reageren hier heel positief op. Met elkaar maken we de buurt beter!