Staking in het basisonderwijs op 12 september

01-08-18

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben vernomen, staakt een deel van het basisonderwijs op woensdag 12 september. Dit houdt in dat de leerkrachten deze schooldag het werk neerleggen. Het is nu nog niet duidelijk welke scholen hieraan meedoen en of de school van jouw zoon of dochter meedoet met deze actie.

Opvang mogelijk bij Dak kindercentra

Dak heeft besloten de eventuele zorg bij ouders weg te willen nemen wanneer zij door de staking niet op het werk of hun afspraak kunnen zijn. Daarom bieden we op woensdag 12 september opvang aan. Dat betekent dat alle BSO kinderen die op deze dag opvang genieten gebruik kunnen maken van de BSO vanaf 8.00 uur zonder extra kosten. Maakt je kind op een andere dag gebruik van de opvang, dan kun je deze woensdag 12 september (m.u.v. locaties die op woensdag geen opvang bieden) als extra dag aanvragen (tegen reguliere betaling) via het ouderportal. Op de locatie wordt de aanvraag goed- of afgekeurd op basis van beschikbaarheid.

Wel horen we het uiteraard graag van tevoren of je gebruik wilt maken van de BSO. Bij de pedagogisch medewerkers kun je je kind tot uiterlijk 5 september intekenen voor deze dag. Aanmelden na deze datum kan betekenen dat er geen plek beschikbaar is voor je zoon of dochter.