Onderzoek Stint

13-12-18

TNO heeft vanochtend de resultaten van een onderzoek naar de Stint gepubliceerd (de Stint in algemene zin, niet de Stint die betrokken was bij het ongeluk in Oss). TNO voerde dit onderzoek uit in opdracht van Inspectie Leefomgeving en Transport. Het (strafrechtelijk) onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Oss loopt nog.

TNO formuleert zes veiligheidsdoelstellingen waaraan de voertuigen zouden moeten voldoen en concludeert dat de Stint (drie gekeurde types) aan geen van deze veiligheidsdoelstellingen voldoet. Het veiligheidsniveau van deze voertuigen is daarmee ontoereikend voor personenvervoer, aldus TNO. TNO doet een aantal aanbevelingen om de veiligheid tijdens het gebruik van de Stint voor personenvervoer op een acceptabel niveau te krijgen.

Of de Stint ooit weer gebruikt gaat worden en zo ja, wanneer, blijft een vraag. Dak kindercentra maakt momenteel voor het vervoer gebruik van taxivervoer en bakfietsen. Wanneer het geen grote afstanden betreft, wordt er gelopen naar de plaats van bestemming.