Onderwijs, kinderopvang en welzijn versterken samenwerking

28-06-18

Lucas Onderwijs, Dak kindercentra en JongLeren Peuterleerplekken werken sinds augustus 2017 samen in Kindcentrum Bamboe in de Bentelostraat (Escamp). De partijen richten zich vanuit de eigen expertise op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Vandaag ondertekenden de Raden van Bestuur van de drie organisaties een overeenkomst waarmee ze de samenwerking nog verder versterken.

Verdiepen en verbeteren
Hoewel het gebouw al sinds het begin van dit schooljaar in gebruik is, stond vandaag het officieel ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op het programma. “De samenwerking is nu niet alleen in de huisvesting verankerd, maar ook duurzaam in formele afspraken vastgelegd. Deze zijn nodig om de samenwerking verder te verdiepen en te verbeteren, zodat we nóg meer kwaliteit kunnen bieden en meer kinderen kunnen bereiken”, aldus Karen Strengers, bestuurder van Dak kindercentra.

Eén visie
Samen werken de organisaties aan het realiseren van een omgeving waar kinderen optimaal tot
hun recht kunnen komen. Ze werken daarom zoveel mogelijk vanuit één educatieve en pedagogische visie met één integraal programma voor onderwijs en ontwikkeling, uitgevoerd door één team. Kindcentrum Bamboe maakt deel uit van een multifunctioneel centrum voor onderwijs, jeugd, gezin en welzijn: Buurtvoorziening Morgenstond. Binnen Morgenstond zijn ook de gemeente Den Haag, De Haagse Scholen, de Haagse Beek, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Mooi welzijn actief.

Trots
Dick van Waas, directeur van Kindcentrum Bamboe, vertelde al eerder ongelofelijk trots te zijn. “Het idee om een plek te creëren waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen is nu werkelijkheid geworden. De verschillende partijen in dit pand werken intensief samen vanuit één gezamenlijke visie en met dezelfde methoden en materialen. Alles wat een kind nodig heeft om zijn of haar eigen weg te volgen in groei en ontwikkeling is hier aanwezig. Samen met ouders en met respect voor ieders achtergrond laten we kinderen bouwen aan hun zelfvertrouwen, een eigen mening ontwikkelen en de toekomst positief tegemoet gaan.”