Haagse mazelenbesmetting niet bij Dak kindercentra

02-04-19

Naar aanleiding van de mediaberichten van vanochtend over de besmetting van een kind met de mazelen, het volgende:

• De besmetting is niet opgetreden bij Dak kindercentra, maar bij een ander kindercentrum in Den Haag
• Dak heeft vanochtend telefonisch contact gehad met de GGD
• De GGD geeft aan dat er geen aanvullende maatregelen genomen hoeven te worden

Algemeen beleid kinderopvang en privacy
• Op dit moment worden niet-gevaccineerde kinderen niet geweigerd bij kinderopvangorganisaties. Dak volgt hier de algemene beleidslijn in de kinderopvang.
• Wij doen volgens de privacywet AVG aan niemand uitspraken over welke kinderen wel of niet zijn ingeënt. Dak respecteert de privacy van alle kinderen en ouders.

Ziekteprotocol bij Dak kindercentra
• Wanneer op het kindercentrum een besmettelijke ziekte voorkomt die op de GGD-lijst staat, is de unitmanager wettelijk verplicht hiervan een melding te doen bij de afdeling infectieziekten van de GGD Haaglanden.
• De unitmanager informeert alle ouders wanneer er een besmettelijke ziekte op het centrum voorkomt.

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en blijven wij in contact met de GGD. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan word je hierover geïnformeerd.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je unitmanager.

Meer informatie over de mazelen in Den Haag:
https://www.ggdhaaglanden.nl/artikel/mazelen-in-denhaag-1.htm