“Een voorbeeld voor anderen”

11-07-16

Onderwijsinspectie geeft positief oordeel VVE Robin Dak

De onderwijsinspectie heeft onlangs de kwaliteit van VVE bij Robin Dak als “goed” beoordeeld. Zij keken daarbij onder meer naar het handelen van de pedagogisch medewerkers en de contacten met ouders. Op een aantal van de geïnspecteerde punten is de kwaliteit bij Robin Dak volgens de Inspectie “een voorbeeld voor anderen”.

Een aantal citaten uit het rapport:

“De pedagogisch medewerkers houden bij hun educatief handelen rekening met het gedrag van de peuters en zijn goed op elkaar ingespeeld. Zij observeren de peuters en sluiten aan op hun spontaniteit…”

“De pedagogisch medewerkers stimuleren de sociale vaardigheden en zij werken doelgericht aan de verdere ontwikkeling van deze vaardigheden. Zo bleek tijdens de groepsbezoeken dat de pedagogisch medewerkers, bij het gesprek en tijdens het spel, uitgaan van het begripsniveau en interesse van de peuters. Ze stellen open vragen met het doel de peuters te prikkelen na te denken. Zo bieden de pedagogisch medewerkers positieve ondersteuning en hebben zij zichtbaar hoge realistische verwachtingen van de kinderen.”

Ouders

De inspecteur heeft tijdens het bezoek ook gesproken met een aantal ouders. Daaruit bleek dat zij de kwaliteit bij Robin Dak positief waarderen. De inspectie beoordeelde dit onderdeel dan ook als goed. Wij bedanken alle ouders die mee hebben gewerkt aan dit inspectiebezoek en feliciteren iedereen bij Robin Dak met dit mooie resultaat. Wij zijn trots op onze collega’s!

Wil je het inspectierapport nalezen? Stuur dan een mailtje naar communicatie@dakkindercentra.nl