De droom: alle peuters in één groep, maar de wet werkt niet mee

29-03-18

Kindcentrum Bamboe in Den Haag werkt aan één plek voor alle peuters. Maar door wet- en regelgeving lukt het nog niet om de kinderen gezamenlijk op te vangen.

Hij zou niets liever willen dan een voorziening voor alle peuters. "Ik droom van één beleid, één portemonnee, één bestuur", zegt Dick van Waas, directeur van Kindcentrum Bamboe in Den Haag. "Dat we kunnen zeggen: wij innen het geld en daar maken we iets moois van."

Een landelijke coalitie van basisscholen, kinderopvang, gemeenten en welzijnsorganisaties heeft een plan voor zo'n plek voor alle peuters. Geef alle kinderen van 2,5 tot 4 recht op kinderopvang, schreven ze in deze krant. Hef dan meteen het verschil op tussen de voorschool, voor peuters met een leerachterstand, en de opvang voor kinderen die niet het risico lopen op een achterstand.

Ideaal

Bamboe is al een eindje op weg richting dat ideaal. In het gloednieuwe gebouw in de wijk Escamp vormen sinds augustus een basisschool, een kinderopvang, een voorschool en een welzijnsorganisatie het 'kindcentrum'. "Het is voor een kind goed als het zich van nul tot twaalf in één pedagogisch didactische omgeving kan ontwikkelen", zegt Van Waas. "Het geeft kinderen een veilig gevoel en maakt overleg tussen kinderopvang, school en welzijnsorganisaties gemakkelijker."

Hij is trots op wat er nu al is bereikt. In de keuken van het gebouw koken op woensdagmiddag ouders en kinderen gezamenlijk. In de gang worden tafels gedekt met geel gekleurde servetten en paaseieren. Aan de andere kant van de glazen deuren balanceren peuters aan de hand van een leidster over een zachte evenwichtsbalk.

Verschillende geldpotjes

De kinderen zitten weliswaar dicht bij elkaar, spelen zo veel mogelijk samen en vieren bijvoorbeeld gezamenlijk Pasen, maar Bamboe heeft nog altijd twee verschillende plekken voor peuters: de dagopvang voor kinderen van werkende ouders en de peuterleerplek voor kinderen met risico op een leerachterstand en van wie in ieder geval een van beide ouders níet werkt. Daar wil het kindcentrum het allerliefst één groep van maken. Door verschillende wet- en regelgeving lukt dat nog onvoldoende, zegt Chaska Smit, adjunct-directeur en verantwoordelijk voor alle kinderen van 0 tot 6 jaar. Er mag bijvoorbeeld geen onderwijsgeld van de voorschool naar kinderopvang en vice versa.

Een ander knelpunt is dat een medewerker die op de peuterleerplek werkt niet verantwoordelijk mag zijn voor de kinderen van de dagopvang. Dat zijn formeel namelijk nog altijd twee verschillende organisaties. Dat betekent ook dat directeur Van Waas formeel werkt voor het schoolbestuur van de basisschool en adjunct Smit voor de kinderopvangorganisatie. Smit: "We overleggen veel en we bereiken veel, maar af en toe is dat best complex".

Van Waas schetst een beeld van wat nog niet kan, maar hij wel graag zou willen: "Wat mij heel mooi lijkt is om, bijvoorbeeld, een pedagogisch medewerker om half acht te laten beginnen op de dagopvang, daarna te laten assisteren bij de kleuters en dan bij de tussenschoolse opvang. Een tweede medewerker kan dan op de tussenschoolse opvang beginnen en 's middags hetzelfde doen in omgekeerde volgorde."

Dat lukt niet, omdat de medewerker in kwestie dan in dienst zou moeten bij drie verschillende organisaties. Van Waas: "Dat kan natuurlijk. Maar dan krijg je te maken met extra administratie."

Aan de andere kant gebeuren er bij Bamboe al veel mooie dingen. Smit: "Het is soms zoeken, wat je noemt een uitdaging, maar we zien ook al veel idealen werkelijkheid worden." En, zegt Van Waas, soms moet je gewoon voor de troepen uit lopen. "We mogen af en toe best ondeugend zijn."

Bron: Trouw (29 maart 2018)